Concept Transitievisie Warmte: hoe verwarmen we onze woningen in 2050?

Concept Transitievisie Warmte: hoe verwarmen we onze woningen in 2050?

In heel Nederland, dus ook in Cranendonck gaan we onze woningen op een andere manier verwarmen. Stap voor stap gaan we over op duurzaam verwarmen zodat we in 2050 geen CO2 meer uitstoten. Gemeente Cranendonck heeft hiervoor een “Transitievisie Warmte” gemaakt, die eind 2021 wordt vastgesteld. De visie geeft inzicht in de mogelijkheden om van het aardgas af te gaan en benoemt welke stappen we als eerste gaan nemen. Tot en met 29 augustus 2021 kunt u de visie inzien en hierop reageren.

Wat gaat er gebeuren?

De concept Transitievisie Warmte geeft u een volledig beeld over hoe we de warmtetransitie willen realiseren. In de visie vindt u een globale kaart waarop u kunt zien wanneer we in uw wijk aan de slag willen en welk alternatief voor aardgas het meest voor de hand ligt.

Er zijn verkenningswijken aangewezen in Budel en Maarheeze waar de gemeente samen met bewoners en andere betrokkenen wil starten met het verder verkennen van mogelijkheden om van het aardgas af te gaan. Dit zijn mogelijke warmtenetgebieden.

In andere gebieden gaan gebouweigenaren op individuele basis aan de slag. We verwachten dat zij een natuurlijk tempo zullen kiezen om de overstap te maken, bijvoorbeeld bij verhuizingen, verbouwingen, vervanging CV, en ondertussen aan de gang gaan met het isoleren van hun woningen.

In samenwerking met bewoners

Naast technische analyses zijn er verschillende (online) activiteiten gedaan om bewoners te betrekken en inspraak te geven, zoals een bewonersenquête, twee bewonersbijeenkomsten, twee klankbordgroep bijeenkomsten en een ‘brede’ werkgroep waarbij ook klankbordgroepleden aanwezig waren.

Ter inzage

Het college heeft besloten de concept Transitievisie Warmte ter inzage te leggen in de periode 12 juli tot en met 29 augustus 2021. Gedurende die tijd kunt u uw zienswijze op de visie aan ons laten weten. Hoe u dit online regelt, leest u op de pagina Duurzame Warmte. U vindt op deze pagina ook de visie.

U kunt ook uw reactie mailen naar duurzaam@cranendonck.nl of per post: Gemeente Cranendonck, afdeling Duurzaamheid t.a.v. S. Herzberg, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Vermeld daarbij uw contact- en adresgegevens.

Op basis van de reacties wordt bekeken welke aanpassingen in het concept nog nodig zijn. Na eventuele aanpassingen wordt de visie na de zomer opnieuw aan het college aangeboden, zodat de gemeenteraad eind november 2021 de Transitievisie Warmte kan vaststellen.   

Meer informatie

Meer informatie over de visie en het proces dat tot de visie heeft geleid vindt u op de pagina Duurzame Warmte. Kunt u de visie niet online bekijken? In het gemeentehuis kunt u een geprint exemplaar van de concept Transitievisie Warmte inzien.