Commissievergadering 25 januari 2022

Commissievergadering 25 januari 2022

Op dinsdag 25 januari 2022 vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur. De voorzitter is C. Gimblett-van Weert. Als gevolg van de aangescherpte, landelijke maatregelen vanwege de Corona-crisis zal de vergadering geheel via MS Teams worden afgewikkeld.

In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.

De agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem op www.cranendonck.nl/raadsinformatie  en www.ibabs.eu.

Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: www.ruimtelijkeplannen.nl. De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.

Agenda

1 Opening
2 Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3 Rondvraag
4 Spreekrecht
5.1 Agenderingsvoorstel: Gemeentelijke kredietbank
5.2 Agenderingsvoorstel: Maatschappelijke participatie
6 Raadsvoorstel: Verordening wet maatschappelijke ondersteuning WMO; portefeuillehouder: M. Lemmen
7 Raadsvoorstel: Koersdocument "Minimale armoede, maximaal meedoen"; portefeuillehouder: M. Lemmen
8 Raadsvoorstel: Beleidsplan schuldhulpverlening 2022-2026; portefeuillehouder: M. Lemmen
9 Raadsvoorstel: Rubenslaan 1 Budel (vm. bibliotheek); portefeuillehouder: F. Kuppens
10 Raadsvoorstel: Woningbouw 't Routje 1 Budel Dorplein; portefeuillehouder F. Kuppens
11 Raadsvoorstel: Concept werkprogramma MRE 2022; portefeuillehouder: F. van Kessel
12 Raadsvoorstel: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Hoge Weg (ong.) Maarheeze; portefeuillehouder: F. Kuppens
13 Raadsvoorstel: Regiovisie doordecentralisatie beschermd wonen 2022-2026; portefeuillehouder: M. Lemmen
14 Raadsvoorstel: Doelgroepenverordening Cranendonck 2022; portefeuillehouder: M. Lemmen
15 Raadsvoorstel: Doorontwikkeling raad en griffie; steller: P.J. Bemelmans
16 Raadsvoorstel: Aanwijzen plaatsvervangend griffier; steller: P.J. Bemelmans
17 Raadsvoorstel: Oprichting stichting risicobeheer Veiligheidsregio; portefeuillehouder: R. van Kessel
18 Raadsvoorstel: Aanbevelingen rapport RKC De Borgh; steller: P.J. Bemelmans
19 Raadsvoorstel Formeel verzoek Burgemeester van Houtstraat ong. (naast nr. 51)  Budel; portefeuillehouder  F.Kuppens
20 Raadsvoorstel Formeel verzoek Damenweg ong. (naast Damenweg 5) Soerendonk; portefeuillehouder  F.Kuppens
21 Raadsvoorstel Formeel verzoek Hughten 5 Maarheeze; portefeuillehouder  F.Kuppens
22 Raadsvoorstel Formeel verzoek Het Laar 19/19A Maarheeze; portefeuillehouder F.Kuppens
23 Raadsvoorstel Formeel verzoek Meemortel ong (tussen 58 en 60) Budel; portefeuillehouder F.Kuppens
24 'Vervallen' Raadsvoorstel Formeel verzoek Hamonterweg 19 Budel-Schoot; portefeuillehouder F.Kuppens
25 Raadsvoorstel Formeel verzoek Bosch ong. (tussen 60 en 62) Budel; portefeuillehouder F.Kuppens
26 Regionale samenwerking
27 Sluiting