Commissievergadering 19 juni

Commissievergadering 19 juni

Op dinsdag 19 juni is er weer commissievergadering. Deze vergadering start om 18.30 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel.

In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.

Praat met de raad! Aanmelden & meepraten

Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Voor meer informatie of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans via: p.bemelmans@cranendonck.nl of 0495 - 431 134.

                                                                                  

De agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie

Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: http://1706.ropubliceer.nl/

De vergadering is live te volgen via www.webcast.nl/cranendonck

Agenda

1  Opening

2  Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3  Spreekrecht

4  Raadsvoorstel: Vaststellen van de jaarrekening 2017 gemeente Cranendonck. Portefeuille F. Kuppens

5  Raadsvoorstel: Vaststellen van de 1e Burap 2018. Portefeuille F. Kuppens

6  Raadsvoorstel: Vaststellen van de kadernota 2019. Portefeuille college

7  Raadsvoorstel: Vaststellen Bestemmingsplan Kom Budel-Schoot en Gastel. Portefeuille F. v.d. Wiel

8  Raadsvoorstel: Privatisering Zuiderpoort. Portefeuille F. Kuppens

9  Raadsvoorstel: Vaststellen visie Sport en Bewegen. Portefeuille M. Lemmen

10  Raadsvoorstel: Kennisnemen van de begroting 2019 – 2022 van de GRSa2. Portefeuille H. de Wijkerslooth

11  Raadsvoorstel: Kennisnemen van de primaire begroting 2019 van de Risse. Portefeuille M. Lemmen

12  Raadsvoorstel: Ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost. Portefeuille H. de Wijkerslooth

13  Raadsvoorstel: Ontwikkelperspectief buitengebied (Buitenkans!). Portefeuille F. van der Wiel

14  Regionale Samenwerking

15 Rondvraag

16 Sluiting