Commissievergadering 12 september 2017

Commissievergadering 12 september 2017

Het presidium heeft besloten om voor de komende raadscyclus een tweede vergadering van de adviescommissie in te plannen vanwege het grote aantal stukken voor de huidige cyclus. De eerste vergadering vindt plaats op dinsdag 5 september om 19.30 uur in het gemeentehuis in Budel. De tweede vergadering vindt plaats op dinsdag 12 september om 20.30 uur (aansluitend aan de informatieavond over Baronie van Cranendonck). De voorzitter is Leonie Bruggink.

Agendapunten

Op 12 september worden in ieder geval de volgende agendapunten besproken:

 • Raadsvoorstel: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen t.a.v. Ruilverkavelingsweg 25 te Budel.
 • Raadsvoorstel: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen t.a.v. Goorstraat 23 te Soerendonk.
 • Raadsvoorstel: Kennisnemen van de Bestuursrapportage 2017 GRSa2.
 • Raadsvoorstel: Aanvraag frictiebudget GRSa2.

Commissievergaderingen

In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.

Praat met de raad! Aanmelden & meepraten

Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Voor meer informatie of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans. Hij is bereikbaar via e-mail (p.bemelmans@cranendonck.nl) of 0495 - 431 134.

De agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem op www.cranendonck.nl/raadsinformatie. Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: http://1706.ropubliceer.nl/.

De vergadering is live te volgen via www.webcast.nl/cranendonck.

Agenda 12 september

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda van deze vergadering
 3. Spreekrecht
 4. Raadsvoorstel: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen t.a.v. Ruilverkavelingsweg 25 te Budel. Portefeuille F. v.d. Wiel.
 5. Raadsvoorstel: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen t.a.v. Goorstraat 23 te Soerendonk. Portefeuille F. v.d. Wiel.
 6. Raadsvoorstel: Kennisnemen van de Bestuursrapportage 2017 GRSa2. Portefeuille M. Vermuë.
 7. Raadsvoorstel: Aanvraag frictiebudget GRSa2. Portefeuille M. Vermue.
 8. Commissievoorstel: Keuze scenario’s herijking visie op sport. Portefeuille J. van Tulden.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting