Commissie- en raadsvergadering 21 september 2021

Commissie- en raadsvergadering 21 september 2021

Op dinsdag 21 september staan er een commissievergadering en een raadsvergadering op de agenda.

De vergadering van de adviescommissie begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Budel, zaal Baronie Cranendonck. Besluitvorming over de voorstellen op deze agenda die door de adviescommissie als hamerstuk worden aangemerkt, vindt plaats in de aansluitende raadsvergadering van 21 september 2021. Bespreekstukken worden geagendeerd in de raadsvergadering van 5 oktober 2021.

De raadsvergadering van 21 september 2021 vindt ook plaats in het gemeentehuis in Budel, zaal Baronie Cranendonck, aansluitend aan de vergadering van de adviescommissie.

Praat met de raad! Aanmelden & meepraten

Als gevolg van de landelijke maatregelen vanwege de coronacrisis is de vergadering niet toegankelijk voor publiek. Echter, inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 6 uur voor het begin van de vergadering. Voor meer informatie, of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans. Hij is bereikbaar via e-mail (p.bemelmans@cranendonck.nl) of 0495 - 431 134.

Andere belangstellenden kunnen zowel de commissie- als de raadsvergadering live volgen.

Agenda’s

Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken van de commissievergadering

Bekijk de agenda van de raadsvergadering