College Cranendonck verder met twee wethouders

College Cranendonck verder met twee wethouders

In de raadsvergadering van 2 november as. besluit de gemeenteraad van Cranendonck om geen nieuwe wethouder te benoemen als vervanger voor Frits van der Wiel. Hij heeft op 12 oktober ontslag genomen. Dat is de uitkomst van gesprekken die de fractievoorzitters met elkaar en met het college hebben gevoerd.

Tijdens die gesprekken hebben de overige leden van het college  - burgemeester Van Kessel en de wethouders Kuppens en Lemmen – gemeld dat zij bereid zijn en in staat zijn om voor de resterende bestuursperiode tot aan de verkiezingen in maart 2022 deze taken over te nemen.

Bij het besluit om geen vervanger meer te benoemen is mede in overweging genomen dat een overdracht ook de nodige tijd en inspanning vergt, er op dit moment geen nieuwe onderwerpen meer worden toegevoegd aan de agenda en lopende zaken uiteraard aandacht blijven vergen maar onder controle zijn.