Cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdzorg en Werk & Inkomen

Cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdzorg en Werk & Inkomen

Binnenkort start de gemeente weer het jaarlijkse onderzoek naar de ervaringen van cliënten met zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein. Alle inwoners die in 2018 voor het eerst contact hebben gehad met één van de medewerkers van Werk & Inkomen of het Sociaal Team Cranendonck ontvangen een brief met vragenlijst. Daarnaast ontvangen bestaande cliënten een vragenlijst.

 De gegevens in dit onderzoek worden anoniem verwerkt. De gemeente krijgt dus niet te zien wie de vragenlijst heeft ingevuld.

 De uitkomsten worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van inwoners. De gemeente roept iedereen op om mee te doen aan dit onderzoek. Na afloop van het onderzoek – rond de zomer - publiceren we de uitkomsten in De Grenskoerier.