Buitengebied van Cranendonck verandert in snel tempo

Buitengebied van Cranendonck verandert in snel tempo

In het Cranendonckse buitengebied hebben veel agrariërs de afgelopen jaren hun bedrijfsvoering stopgezet. Ze zijn gestart met alternatieve bedrijfsactiviteiten of gebruiken hun locatie alleen om te wonen. De verwachting is dat de komende tien jaar nog een fors aantal boerenbedrijven de deuren sluit. Via het project Buitenkans! wil de gemeente een beeld krijgen welke ondernemers dit zijn. Al velen gingen hierover in gesprek met de gemeente. Graag spreken wij ook u over de kansen van het buitengebied.

In gesprek over het buitengebied

Inmiddels voerde de gemeente in het kader van Buitenkans! al ruim 50 gesprekken met inwoner en ondernemers uit het buitengebied. Deze gesprekken worden gevoerd in de gemeenschapshuizen en geven een goed beeld van de behoeften liggen. “Wanneer we weten waar we onze mensen mee kunnen helpen, kunnen we in overleg met het gemeentebestuur afwegen of we tegemoet kunnen komen aan hun wensen”, aldus Martijn van Gessel, projectleider Buitenkans!

Van Gessel geeft aan “Ik zie dat in gemeenten waar mensen openhartig zijn, passende oplossingen kunnen worden geboden. Het is goed wanneer de Cranendonckers zich realiseren dat nú het juiste moment is om voor hun eigen toekomst in beweging te komen.” En dus te praten over het buitengebied. “We willen onze boeren in een vroegtijdig stadium helpen om een afgewogen keuze te maken”, zegt wethouder Frits van der Wiel. “Daarnaast willen we steun geven bij de vraag hoe de vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen kunnen worden benut of gesloopt. Ook horen we graag waar de ondernemers die niet stoppen hun bedrijfsvoering willen voortzetten.”

Kom ook in gesprek

Bent u (voormalig) ondernemer of inwoner in het buitengebied en wilt u graag in gesprek met de gemeente over uw toekomst, neem dan contact op met Marijke Vortman: m.vortman@cranendonck.nl of tel. 0495-43 12 71.