Brabantbrede aanpak PFAS

Brabantbrede aanpak PFAS

De drie Brabantse omgevingsdiensten hebben de 'Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant' aan de gemeenten in Brabant, waaronder Cranendonck, aangeboden. Hierin wordt geadviseerd over een tijdelijke, lokale PFAS-norm. De norm is bepaald op basis van een zorgvuldig bodemonderzoek dat de omgevingsdiensten in opdracht van de gemeenten hebben uitgevoerd. Omdat de norm gebaseerd is op gebiedsspecifiek onderzoek is deze iets hoger dan de landelijke norm, maar nog steeds ruim onder de laagste risicogrenswaarde van het RIVM.

College heeft PFAS vastgesteld
Met hun aanpak bieden de omgevingsdiensten een werkbare norm voor de toepassing van grond in Brabant. Hierdoor kunnen bouw- en infrastructuurprojecten in Brabant weer gestaag op gang komen. Het college van de gemeente Cranendonck heeft deze handreiking op 10 december 2019 vastgesteld en vanaf dat moment worden de normen uit deze handreiking toegepast bij meldingen in het kader van het besluit Bodemkwaliteit.

Verder werken de Brabantse omgevingsdiensten aan een gecoördineerde actualisatie van de bodemkwaliteitskaarten. Deze worden medio 2020 verwacht. Tot die tijd geldt de tijdelijke PFAS-norm volgens de Handreiking.

Wat is PFAS?
PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. Meer weten? Ga naar www.rivm.nl/pfas