Blijf op de hoogte van de Baronie van Cranendonck

Blijf op de hoogte van de Baronie van Cranendonck

Eind mei schaarde de gemeenteraad zich achter de visie ‘Baronie van Cranendonck’. Een visie met een duidelijk uitgangspunt voor de gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck: Vitaliteit!

Korte procesupdate

Met vitaliteit als focus neemt de ontwikkeling van het gebied steeds duidelijkere vormen aan. Samen met de initiatiefnemers heeft de gemeente hard gewerkt aan een ruimtelijke uitwerking. Daarin staan bijvoorbeeld de voorgestelde locaties van de initiatiefnemers. In de uitwerking zijn ook ideeën en wensen verwerkt van mensen die in het gebied wonen, de klankbordgroep en andere belangstellenden. De ruimtelijke uitwerking vormt de basis voor de financiële haalbaarheid, de ruimtelijke kwaliteitsborging en de opzet van de ruimtelijke procedure. Kortom, alles wat nodig is om de plannen concreet te maken.

Hoe verder?

De fase die de gemeente Cranendonck in gezamenlijkheid met initiatiefnemers, direct omwonenden en klankbordgroep nu doorloopt, is zeer belangrijk. Aan het einde van deze fase wil ze inzicht hebben in de realisatiekansen van de gebiedsontwikkeling. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in februari 2020 een goede afweging kan maken over de toekomst van de Baronie van Cranendonck. Op 21 januari 2020 komt er een voorstel in de raadscommissie en op 4 februari 2020 krijgt de raad het plan ter besluitvorming in de raadsvergadering aangeboden.

Blijf op de hoogte

Wilt u uitgebreider op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de Baronie van Cranendonck? Meld u dan aan via www.cranendonck.nl/baronie. U ontvangt de Nieuwsflits dan via uw e-mail.