Bevriezing huisvuil in de container

Bevriezing huisvuil in de container

Wanneer de inhoud van uw huisvuilcontainer is bevroren of te vast is aangedrukt, kan deze niet altijd worden leeggemaakt. Als een container door vorst of door te vast aandrukken niet (geheel) leeggemaakt wordt, zal de lediging toch in rekening worden gebracht.

Enkele tips om vastvriezen te voorkomen

  • Doe nat/vochtig afval niet los in de container, maar verpakt in zak of doos
  • Zorg dat de container na lediging van binnen droog is voor u hem gebruikt
  • Zet de container (indien mogelijk) de avond voor lediging in de schuur of garage

De aanbieder is er zelf voor verantwoordelijk dat, ongeacht de weersomstandigheden, de container geleegd kan worden.