Bestrijding eikenprocessierups

Bestrijding eikenprocessierups

Al vanaf 1996 bestrijdt de gemeente Cranendonck de eikenprocessierups om te voorkomen dat er een plaag uitbreekt. De brandharen van de rupsen - larven van een onopvallende grijze nachtvlinder - zorgen elk jaar weer voor veel irritaties aan huid, ogen en luchtwegen. De haartjes worden meegevoerd door de wind en komen zo ook in bermen, tuinen en op wegen terecht.

Vanaf half april tot half mei komen de jonge rupsen uit de eitjes. Pas als zij volwassen zijn, rond half mei tot eind juni, bezitten zij de brandharen die zoveel gezondheidsklachten veroorzaken. Het is daarom zaak de processierupsen vóór die tijd te bestrijden. Daarom zal medio april de firma Lukkien Bedrijven BV uit Maarheeze langs alle openbare wegen in onze gemeente de inlandse eiken spuiten met een toegelaten biologisch bestrijdingsmiddel. Dit bestrijdingsmiddel is een selectief middel dat alleen werkt op verpoppende insecten. Het verstoort bij deze insecten de vervellingcyclus.

Het bestrijden van de rupsen duurt, afhankelijk van het weer, een aantal weken. Daarna onderzoeken de medewerkers of er nog rupsen en eventueel nesten aangetroffen worden. Zo nodig behandelen zij na en verwijderen resterende nesten.

Treft u komende maanden eikenprocessierupsen of nesten met rupsen aan, dan kunt u dit melden  via www.cranendonck.nl/meldingleefomgeving.

De bestrijding heeft alleen betrekking op de openbare ruimten in de gemeente. Dit betekent dat de bestrijding op particulier terrein door inwoners zelf geregeld moet worden.