Bericht van de burgemeester: Samen strijden tegen Corona blijft noodzakelijk

Bericht van de burgemeester: Samen strijden tegen Corona blijft noodzakelijk

De zomervakantie eindigt, het dagelijkse leven gaat weer van start. En hoe graag we allemaal het normale leven willen oppakken, Corona maakt het noodzakelijk om de regels na te blijven leven. We moeten alles doen om te voorkomen dat het virus weer net zo om zich heen grijpt als afgelopen voorjaar. Premier Rutte en minister De Jonge hebben afgelopen dinsdag nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Het toenemend aantal besmettingen in Nederland maakt dat we u dringend vragen om de maatregelen serieus te (blijven) nemen. Cranendonck had enkele maanden geleden zeer veel besmettingen en helaas is ook een groot aantal inwoners aan corona overleden. Ook op dit moment zijn er in Cranendonck weer besmettingen geconstateerd. We moeten dus met elkaar waakzaam blijven om zo de verspreiding van het virus onder controle te houden.

Samen moeten we het doen

Om corona onder controle te houden, is het noodzakelijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Dus houd u aan die 1,5 meter afstand, was regelmatig uw handen, nies in de elleboog en vermijd drukte (als dat mogelijk is). Heeft u (verkoudheids)klachten, laat u direct testen. Zorg dat uw gedrag anderen niet in gevaar brengt; leef de regels na en volg in winkels, horecagelegenheden etc ook de aanwijzingen op. Door de regels te volgen voorkomen we dat het virus om zich heen grijpt en hoeven er geen boetes uitgedeeld te worden.  Laten we ons gezamenlijk inspannen om niet terug te hoeven naar de situatie van dit voorjaar, waarbij ondernemers hun zaken moesten sluiten, onze ouderen geen bezoek mochten ontvangen en onderwijs alleen vanuit huis mogelijk was.

Weer sporten en naar school

We gaan weer naar school, sporten en clubjes gaan weer van start. De clubs en scholen werken volgens de coronarichtlijnen, maar iedereen is verantwoordelijk voor de naleving ervan. Behalve dat we met de scholen en (sport)verenigingen afspraken hebben, roepen we op om als sporter, bezoeker, deelnemer, toeschouwer de regels te respecteren en de aanwijzingen van school, sportclub etc. te volgen. Dit betekent voor ouders van de leerlingen op de schoolpleinen: ga niet of laat je kind niet gaan als er verkoudheidsklachten zijn en laat je testen. Ga niet in groepjes te dicht bij elkaar staan bij het halen en brengen. Sporters en supporters langs de velden let op de 1,5 meter afstand in de kleedkamers en kantine en hou ook langs het veld of op de tribune voldoende afstand. Deze regels gelden uiteraard ook voor onze jongeren. Ook al krijgen zij zelf geen of slechts milde klachten, er is een grote kans dat zij het virus verspreiden en anderen besmetten.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het is niet eenvoudig om op alle plaatsen voldoende afstand te houden. Op de terrassen en in de cafés vergeten klanten het belang van de afstand soms en in supermarkten is het op drukke momenten ook niet altijd mogelijk. Toch roepen we op - voor de veiligheid en gezondheid van iedereen - geef elkaar de ruimte en neem de maatregelen serieus. We zijn en blijven in gesprek met ondernemers en vragen hen om voorzorgsmaatregelen te nemen én om gasten en klanten te blijven wijzen op de regels. Het is echter de taak van ons allemaal om de regels te volgen. Laten we samen zorgen dat het mogelijk blijft om elkaar te ontmoeten in de horeca en onze boodschappen te doen.

Veiligheid voorop

In Cranendonck staat veiligheid en gezondheid voorop. We zullen handhaven en waar nodig boetes uitdelen als de maatregelen niet worden opgevolgd. Iedereen draagt verantwoordelijkheid, neem de maatregelen serieus. Alleen samen houden we corona onder controle!

Hoe houden we het coronavirus buiten de deur?