Begroting 2019

Begroting 2019

Vorige week heeft het college van burgemeester en wethouders de begroting 2019 voor behandeling aangeboden aan de gemeenteraad. 

De begroting is het huishoudboekje van de gemeente Cranendonck. Het maken van deze begroting was dit jaar lastiger dan voorgaande jaren. Dit komt vooral door extra uitgaven in het sociaal domein, voornamelijk op jeugdzorg. Het afgelopen jaar hebben meer jongeren gebruik kunnen maken van (soms duurdere) jeugdzorg. Het betekent dat we keuzes moeten maken in waar we ons geld aan uitgeven. Daarnaast zullen we ook keuzes maken om de kosten in het sociaal domein weer terug te brengen zodat het in de toekomst betaalbaar blijft.

Het college van burgemeester en wethouders doet voorstellen aan de gemeenteraad om de begroting rond te krijgen. Dit houdt in dat we bekijken waar we bepaalde zaken niet of later kunnen doen. Veel lopende projecten worden voortgezet. Naast de noodzakelijke aanpassingen in het sociaal domein, worden ook andere voorstellen gedaan om tot een sluitende begroting te komen: zoals het gebruiken van de reserves van de gemeente, het verhogen van de onroerendzaakbelasting (ozb), het vereenvoudigen van de subsidies, de gemeenschapshuizen meer vanuit de gemeenschap invullen en het vertragen van grote projecten. Deze voorstellen staan in de begroting en bespreekt de gemeenteraad op 30 oktober in de commissievergadering. De gemeenraad beslist uiteindelijk op 13 november over de begroting.

In 2015 zijn nieuwe zorgtaken (Wmo en Jeugdhulp) van het Rijk overdragen aan gemeenten. Daarbij kregen gemeenten minder geld dan voorheen beschikbaar was voor jeugdhulp. Veel gemeenten in Nederland ervaren nu dat de jeugdhulp op deze manier wel erg duur wordt. Ook in onze gemeente zijn we tegen de hoge uitgaven aangelopen. Daarom moeten we keuzes maken. Het betekent niet dat we niks meer kunnen doen. Burgerparticipatie blijft een rode draad in de begroting, en dit stimuleren we. Daarnaast blijft een goede dienstverlening centraal staan en hebben we aandacht voor duurzaamheid en toezicht en handhaving.