Basisschool De Boogurt wint Meccanoid Robot

Basisschool De Boogurt wint Meccanoid Robot

Op 13 januari kregen de kinderen van groep 8 van basisschool De Boogurt in Budel een Meccanoid Robot overhandigd van wethouder Marcel Lemmen. Deze klas won een fotowedstrijd die onderdeel is van de gratis gastlessen over het thema Duurzame Wereld. Samen met juffrouw Marlijn hebben de kinderen de foto uitgekozen en ingezonden voor de fotowedstrijd.

Naar aanleiding van de vraag aan de kinderen of ze nog weten welke onderwerpen tijdens de gastles zijn besproken, schoten veel vingers de lucht in. Ze vonden het buurtonderzoek heel leuk, waarbij maar liefst 992 stuks zwerfafval door de kinderen zijn geraapt. Er werd veel plastic materiaal gevonden en ook veel sigarettenpeuken. Het meest vreemde afval vonden de kinderen toch wel een elektrische kookplaat, wiel van een step en een gourmetstel.

Alle scholen van de gemeente Cranendonck hebben afgelopen jaar gratis deel kunnen nemen aan gastlessen over het thema Duurzame Wereld. Vijf basisscholen en het BRAVO college hebben in 2019 van dit aanbod gebruikt gemaakt. De gemeente biedt deze lessen al een aantal jaren aan haar scholen aan omdat ze het belangrijk vindt dat kinderen leren wat de gevaren zijn van zwerfafval.

De kinderen en docenten vonden het allemaal erg leuk en leerzaam. Elk jaar wordt het lesprogramma vernieuwd en uitgebreid zodat het ook voor de scholen die al deelgenomen hebben interessant is om zich weer aan te melden. Voor iedere groep is er een passend programma.

Ervaren gastdocenten nemen de kinderen mee in de wereld van afval: wat is zwerfafval? Is een bananenschil in de bosjes net zo schadelijk als een plastic flesje? Wat gebeurt er met zwerfafval in de natuur? Wat is ‘plasticsoep’ en hoe ontstaat die. In de bovenbouw is de les meer gericht op afvalscheiden, recyclen en duurzaam gebruik. Samen gaan de kinderen op zoek naar oplossingen voor (zwerf)afval en spelen ze het (zwerf)afvalspel gevolgd door (zwerf)afval onderzoek en opruimen in de wijk. Naast het thema (zwerf)afval zijn er ook lessen over het thema voedselverspilling. Hierbij maken de kinderen kennis met verspilling, het voorkomen ervan, voedsel schaarste en maken ze hun eigen smoothie op kliekjesdag.

Ook in 2020 biedt de gemeente Cranendonck de gratis gastlessen over het thema Duurzame Wereld weer aan alle scholen aan. Je kunt je klas of school aanmelden via duurzaam@facetgovernment.nl of contact opnemen met Mieke Geldens, tel nr 0648169727.