Afvalstoffenheffing 2020

Afvalstoffenheffing 2020

Op 17 december 2019 heeft de raad de ‘verordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing 2020 en de bijbehorende tarieventabel 2020’ vastgesteld. Vanaf 1 januari 2020 gelden de onderstaande tarieven.

  • Vastrecht per jaar:  € 134,40
  • Ledigen GFT-container: 140 liter, € 1,75 per keer /  240 liter,  2,75 per keer
  • Ledigen Restafval container: 140 liter € 11,00 per keer / 240 liter €  16,00 per keer (t/m 30-6-2020)

Vanaf 1 juli 2020 start een pilot met een tariefzak voor restafval. Doel van deze pilot is het verminderen van het restafval. Vanaf de start van de pilot gelden de volgende tarieven voor het restafval:

  • Tariefzak € 2,50 p. stuk /  140 liter, € 14,00 per keer / 240 liter, €  24,00 per keer (vanaf 1-7-2020)

Bij de nieuwe tarieven is het vastrecht ten opzichte van 2019 verhoogd. Deze verhoging komt voort uit de wens dat de afvalstoffenheffing kostendekkend is. Doelstelling van de pilot is om het aandeel restafval per inwoner te verminderen. Om kostendekkend te blijven, stijgt het vastrecht. De verwachting is dat door invoering van de tariefzak minder restafval wordt aangeboden en huishoudens minder variabele kosten betalen. Meer informatie over de invoering van de tariefzak volgt in de periode voor invoering.