Afvalinzameling in 2022

Afvalinzameling in 2022

Gemeente Cranendonck staat voor een schone en duurzame leefomgeving waar we zo veel mogelijk afval scheiden en grondstoffen hergebruiken. Om onze doelstelling om minder restafval te produceren te realiseren, is er een proef gestart met een tariefzak voor restafval. Hoewel het gebruik van de tariefzak zeker heeft bijgedragen aan reductie van restafval per inwoner, wordt met ingang van 2022 de tariefzak afgeschaft. De voorkeur van inwoners om restafval in te zamelen met de grijze container heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.

Inzamelsysteem

Op 14 december heeft de gemeenteraad besloten het advies van het College met betrekking tot afvalinzameling over te nemen. Het inzamelsysteem komt er als volgt uit te zien:

  • Inzameling restafval via de grijze container; het tarief per lediging blijft gelijk aan 2021;
  • Tariefzakken kunnen tot en met april worden aangeboden op inzamelmomenten van grijze container;
  • Inzamelfrequentie restafval (grijze container) blijft 1x per 8 weken;
  • Inzamelfrequentie GFT (groene container) blijft 1x per week;
  • Inzamelfrequentie PMD (gele zak) blijft 1x per 2 weken.

Aanvullend onderzoek

Op verzoek van de gemeenteraad wordt bekeken of het mogelijk is om inwoners tegemoet te komen door bijvoorbeeld tariefzakken die niet gebruikt zijn voor 1 mei, te kunnen retourneren. De mogelijkheden en kosten worden in kaart gebracht, zodat aanvullende besluitvorming mogelijk is.
 

Actuele kalender

Voor de juiste inzamelmomenten van 2022 kunt u de digitale afvalkalender raadplegen via de afval-app of via afvalkalender.cranendonck.nl. De digitale kalender is eenvoudig in gebruik, voor ieder huishouden op maat, 24 uur per dag beschikbaar en actueel.