Actiedag hercontrole locaties hennep en synthetische drugs

Actiedag hercontrole locaties hennep en synthetische drugs

De afgelopen twee weken, van maandag 18 tot en met vrijdag 29 maart 2019, hebben er in heel Oost-Brabant acties plaatsgevonden waarin verschillende overheden samenwerkten om ondermijning en georganiseerde criminaliteit aan te pakken. In Cranendonck heeft de actiedag plaatsgevonden op donderdag 28 maart. Toezichthouders van de gemeente Cranendonck, politie en Enexis bezochten die dag een aantal adressen waar eerder hennep en/of synthetische drugs zijn aangetroffen.


Waarom deze actie?

U heeft hem vast wel op uw deurmat gevonden, de flyer ‘Hennepkwekerijen en drugslabs. Help ze uw buurt uit!’. Deze folder is in het weekeind van 23 maart jl. huis-aan-huis bezorgd. De overheid werkt hard om onze leefomgeving veilig te houden en dit soort drugspanden op te rollen. Dit vanwege de criminaliteit en veiligheidsrisico’s die ze met zich meebrengen. De ervaring leert dat daar waar eerder hennepkwekerijen en drugslabs zijn aangetroffen er later regelmatig opnieuw dergelijke activiteiten plaatsvinden.

Uitkomst hercontrole

In totaal zijn drie adressen gecontroleerd en zijn geen bestuurs- en strafrechtelijke overtredingen geconstateerd. Ook vanuit Enexis zijn geen misstanden waargenomen. Burgemeester Roland van Kessel vult het volgende aan: “Door middel van deze controles willen wij de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Cranendonck waarborgen. Hiermee geven we criminelen zo min mogelijk ruimte om wet- en regelgeving te overtreden. Waar nodig treden wij hard op door controles zo integraal mogelijk uit te voeren.”

Wat kunt u doen?
Heeft u het vermoeden dat er in uw wijk of buurt iets niet klopt? Ga dan niet zelf op pad, maar meld dit bij de politie Brabant Zuid-Oost of bij de gemeente Cranendonck. Dit kan ook anoniem via www.meldmisdaadanoniem.nl.