Aanvraag vergunning 3 windturbines

Aanvraag vergunning 3 windturbines

Dit item is verlopen op 16-10-2018.

In het kader van het verdrag van Espoo stelt de gemeente u op de hoogte van de aanvraag van Storm 37 voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project ‘bouwen en exploiteren van 3 windturbines’ op de kadastrale percelen van en in Overpelt en Neerpelt in de buurt van de Jachtweg z/n.

De windturbines zijn gelegen in België op circa 2 km van de Nederlandse grens. Mocht u meer informatie willen over dit initiatief of de bijbehorende stukken in willen zien dan kunt u tot 1 oktober 2018 contact opnemen met gemeente Cranendonck, mevrouw S. Herzberg (14 0495).