Aanslag gemeentelijke belastingen 2022

Aanslag gemeentelijke belastingen 2022

Eind februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Daarop staat de nieuwe WOZ -waarde (Waardering Onroerende zaken). Bij de aanslag vindt u ook een korte toelichting.

WOZ-waarde woningen

De gemeente stelt de waarde van uw huis vast door het jaarlijks te taxeren. De uitkomst heet de WOZ-waarde (WOZ= Waardering Onroerende Zaken). Voor de taxatie kijkt de gemeente naar de verkoopprijzen die zijn betaald rond de waardepeildatum 1 januari 2021. In het taxatieverslag wordt uw woning vergeleken met 3 verkochte vergelijkbare woningen. Vanaf dit jaar vindt de waardering van woningen op een nieuwe manier plaats. Bij de taxatie wordt gekeken naar de oppervlakte van woningen in plaats van naar de inhoud.

De WOZ-waarde kunt u vanaf eind februari raadplegen op www.wozwaardeloket.nl. Wilt u een onderbouwing van de WOZ-waarde? Dan kunt u het taxatieverslag raadplegen op www.cranendonck.nl/belastingen

Niet-woningen

Bent u eigenaar of gebruiker van een bedrijf? Dan kunt u de WOZ-waarde of het taxatieverslag opvragen per e-mail bij belastingen@cranendonck.nl

Niet eens met de WOZ-waarde?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of aanslag? Vul dan zo spoedig mogelijk het reactieformulier in. Dan kijken wij samen met u naar de gegevens. Als het nodig is, passen wij ze direct aan. U krijgt binnen drie weken antwoord op uw reactie. Bent u het daarmee niet eens, dan kunt u alsnog formeel bezwaar indienen. Dat kan tot 6 weken na dagtekening van de aanslag via www.cranendonck.nl/bezwaartegenwoz.

Er zijn no cure no pay bureaus die u kunt machtigen om gratis voor u bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Onze ervaring is dat deze bezwaren niet kansrijker zijn dan bezwaren die u zelf indient. U heeft dus helemaal geen gespecialiseerd bureau nodig om bezwaar te maken. Zoals hiervoor aangegeven kunt u via de gemeentelijke website gemakkelijk een bezwaarformulier invullen.

Digitale aanslag

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen en de toelichting in de Berichtenbox als u via MijnOverheid hebt aangegeven dat u berichten van de gemeente digitaal wilt ontvangen. Hebt u de aanslag gemeentelijke belastingen per post ontvangen, maar wilt u deze voortaan digitaal ontvangen? Activeer dan uw Berichtenbox op www.mijnoverheid.nl.

Hebt u nog vragen?

Meer informatie vindt u op deze website www.cranendonck.nl/belastingen of neem contact met ons op.