Aanslag gemeentelijke belastingen 2019

Aanslag gemeentelijke belastingen 2019

Eind februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. op het aanslagbiljet staat de nieuwe WOZ-waarde (Waardering Onroerende zaken) vermeld. Bij de belastingaanslag ontvangt u ook een bijsluiter met informatie over onder meer de tarieven. 

Digitale aanslag

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen en de bijsluiter in de Berichtenbox als u via MijnOverheid hebt aangegeven dat u berichten van de gemeente digitaal wilt ontvangen. Hebt u de aanslag gemeentelijke belastingen per post ontvangen, maar wilt u deze voortaan digitaal ontvangen? Activeer dan uw Berichtenbox op www.mijnoverheid.nl.

Niet eens met de WOZ-waarde?

Vul het reactieformulier in op de website. Kijk op www.cranendonck.nl/belastingen. Dit is een informele manier om samen met u de gegevens te controleren. Als het nodig is, passen wij de gegevens direct aan. Uiterlijk voor het verstrijken van de bezwaartermijn van zes weken, krijg u antwoord op uw reactie zodat u eventueel nog formeel  bezwaar in kunt dienen. 

Er zijn no cure no pay bureaus die u kunt machtigen om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Deze bureaus werpen zich kosteloos op als belangenbehartiger bij het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde. 

Wij willen u erop attenderen dat deze ingediende bezwaren niet kansrijker zijn dan bezwaren die u zelf indient. Bijkomend nadeel is dat deze bureaus vaak lange procedures voeren waardoor u veel langer moet wachten op een uitspraak. Daarom verzoek wij u om, indien u het niet eens bent met de WOZ-waarde, eerst contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.

Digitaal regelen

U kunt veel digitaal regelen op de website van de gemeente Cranendonck. Ga hiervoor naar www.cranendonck.nl/belastingen

Vragen?

Bel de gemeente via (14) 0495, of vul het reactieformulier in op de website www.cranendonck.nl/belastingen