Aangepaste tarieven sportaccommodaties

Aangepaste tarieven sportaccommodaties

Op 13 juni 2019 stelde het college nieuwe gebruikerstarieven voor de sportaccommodaties in Cranendonck vast. De aangepaste tarieven vindt u op https://www.cranendonck.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_43590/product/sportaccommodaties-en-velden-huren_165.html