20 maart: verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

20 maart: verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Op woensdag 20 maart worden de gecombineerde verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen gehouden. De burgemeester van Cranendonck maakt hierover het volgende bekend: 

  • Het is een kiezer toegestaan bij volmacht te stemmen. Dat kan via een:
    - onderhandse volmacht aan iemand in dezelfde gemeente. Dit regelt u door ondertekening van de achterzijde van de stempas. 
    - volmachtbewijs door iemand in hetzelfde kiesgebied. Een schriftelijk verzoek dient u uiterlijk 15 maart in. 
  • Het is een kiezer toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Noord-Brabant (voor de Provinciale Staten) of het Waterschap. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig die u schriftelijk tot uiterlijk vrijdag 15 maart kunt aanvragen. 

Kijk voor meer gedetailleerde informatie op onze website onder "Verkiezingen". U vindt daar de voorwaarden om bij volmacht te mogen stemmen en wat u moet doen om in een andere gemeente te kunnen stemmen. 

U kunt uiteraard ook contact opnemen met het klantcontactcentrum voor meer informatie.