1 juli 2019: Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven

1 juli 2019: Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. Naast de bestaande energiebesparingsplicht geldt er vanaf 1 juli 2019 een informatieplicht energiebesparing. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO₂-vrij Nederland een impuls.

Geldt de informatieplicht ook voor jouw onderneming?

Gebruik je meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar? Dan is de kans groot dat de informatieplicht van toepassing is. Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing bepaal je snel of jouw bedrijf onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt. 

Is de informatieplicht van toepassing? Dan moet je uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen. Meer informatie lees je op RVO.nl.