Metalot Nature – Landscape park

Metalot Nature – Landscape park

Binnen ‘Metalot Nature' is ruime aandacht voor de natuur. Ongeveer 400 hectare land krijgt de bestemming 'Metalot Nature'. Hieronder vallen het heikikkergebied en het Heilig Hartpark; het leefgebied van onder andere de zeldzame Duitse Zandloopkever. Daarnaast wordt in de omgeving van Budel-Dorplein een bedrag van €2.750.000,- in natuur geïnvesteerd. De gemeente Cranendonck doet dit samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg, Natuurmonumenten en Nyrstar. Deze natuurinvestering is gekoppeld aan het bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck die de ontwikkeling van Metalot mogelijk maakt.

Met ‘Metalot Nature’ wordt ingezet op het behouden en versterken vande bijzondere flora en fauna die in het gebied voorkomen en het vergroten van de natuurbeleving. Daarnaast zorgen we voor ontspanningsmogelijkheden voor zowel werknemers als omwonenden van het zinkbedrijf Nyrstar, en in de toekomst van het hele Metalot-terrein. De realisatie van het Heilig Hartpark is een belangrijke eerste stap.

Voor meer informatie: https://www.2b-connect.eu/

2B Connect - Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen

We zijn projectpartner van Interregproject 2B Connect.

Interreg project 2B Connect hielp 70 bedrijven hun terreinen natuurgericht in te richten. Vier jaar lang hebben 26 partners in de grensstreek Vlaanderen-Nederland zich ingezet voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen in de grensregio. 2B Connect geeft een rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie: inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur. Dit is een belangrijk middel om zoveel mogelijk natuur te handhaven en te verbeteren. De Europese Commissie benadrukt daarbij het belang van samenwerking met en tussen bedrijven. Het project ontvangt daarvoor meer dan 3 miljoen euro.

Steeds meer bedrijven willen hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. De groene infrastructuur die zo ontstaat speelt een belangrijke rol als (grensoverschrijdende) natuurverbinding. Bovendien zorgt beplanting van onder meer bomen en struiken voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten.

Vaak ontbreekt bij bedrijven echter de nodige kennis en ondersteuning om meer natuurgericht te werken. Van januari 2016 tot december 2019 hielp 2B Connect minstens 70 bedrijven hun terrein op een natuurlijke manier in te richten. 2B Connect reikt instrumenten aan (bv. een biodiversiteitsscan) die bedrijven helpen biodiversiteit in te passen in de bedrijfsvoering en leidde adviseurs op om bedrijven daarbij te helpen. Het project ontwikkelde ook een rekenapplicatie die bedrijven toont waarom investeren in groene infrastructuur loont. De resultaten en instrumenten zijn te vinden via www.biodiversiteitenbedrijven.be

Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het grensgebied België-Nederland.

Locatie

Cranendonck (Budel-Dorplein)

Maatregelen

De natuurmaatregelen zijn uitgevoerd en afgerond. 

Contactpersonen

2B Connect: Sander Lemmen s.lemmen@cranendonck.nl

Metalot Nature: Joris Kantelberg | j.kantelberg@cranendonck.nl

Publicaties

  • Lees bijgevoegd artikel op E52 over Metalot Nature.