Klimaatbestendig Cranendonck

Klimaatbestendig Cranendonck

Merk je ook dat regenbuien soms heel heftig zijn, met wateroverlast en schade voor inwoners of (agrarische) bedrijven tot gevolg? Of dat we steeds vaker een hitterecord breken in de zomer? Problemen waar iedereen mee te maken heeft. Dit heeft allemaal te maken met de verandering van het klimaat, maar ook met de manier waarop wij de buitenruimte gebruiken. Daarom wil Cranendonck klimaatbestendig worden, en dat kan alleen als we dat samen doen.

Waarom klimaatbestendig?

Als gemeente merken wij (ook) dat het klimaat verandert. We merken bijvoorbeeld dat het riool bij heftige regenbuien niet altijd meer het water direct kan afvoeren waardoor meer water op straat komt dan we voorheen gewend waren.

Daar moeten we iets mee. Grotere rioolbuizen aanleggen is niet de oplossing. Zeker niet omdat de natte periodes worden afgewisseld met droge periodes. In die droge periodes hebben we het schone regenwater dat we anders in de natte periodes via het riool kwijt raken juist hard nodig.

Klimaatbestendig doen we samen

We willen graag met u op zoek naar mogelijkheden om het water bij u in de buurt zo goed mogelijk op te vangen. Ook willen we met u naar nog meer mogelijkheden kijken om beter om te gaan met hitte en droogte.

Oplossingen zijn deels te zoeken in aanpassingen aan het rioolstelstel, maar zeker ook aanpassingen aan de buitenruimte. Dat kan betekenen dat dit gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de inrichting van het park of plantsoen bij u om de hoek, de parkeerplaats bij de supermarkt of  de inrichting van uw straat. Misschien ziet u zelfs mogelijkheden voor uw eigen tuin. Ook moeten we kwetsbare groepen, zoals ouderen en jongeren, die flink last kunnen krijgen in de zomer van de hitte niet vergeten. Samen nadenken over klimaatverandering is bovendien een kans om uw leefomgeving of bedrijventerrein aangenaam te houden en waar mogelijk zelfs te verbeteren. Voor nu maar zeker ook voor in de toekomst!

Dat vraagt om een gezamenlijke klimaatvisie

Voordat we de buitenruimte gaan aanpassen is het belangrijk goed te weten wat de kwetsbare gebieden voor droogte, hitte en wateroverlast, zijn in onze gemeente. Deze gebieden brengen we in beeld en geven we weer op een kaart. Deze kaarten gebruiken we om met elkaar in gesprek te raken over hoe we hier met zijn allen mee om willen gaan. Gezamenlijk beantwoorden we vragen als: welke urgentie heeft klimaatverandering voor Cranendonck? Welke veranderingen accepteren we en welke niet? Waar liggen de kwetsbare gebieden? Hoe goed zijn we als Cranendonck al bezig om antwoord te geven op een veranderend klimaat? Wanneer willen we als Cranendonck volledig klimaatbestendig (klimaatadaptief) zijn? Met de kaart met kwetsbare gebieden en de antwoorden op deze vragen komen we tot een gezamenlijke klimaatvisie. 

Vragen?

Neem voor vragen contact op via klimaatbestendig@cranendonck.nl.