Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Herinrichting Stationsstraat en Sterkselseweg

Herinrichting Stationsstraat en Sterkselseweg

Actueel

Nu fase 1 volledig is afgerond, worden de voorbereidingen opgestart voor fase 2. De aannemer graaft voorafgaand aan de werkelijke start, enkele proefsleuven om de ligging van kabels en leidingen te controleren.

Op maandag 13 januari wordt daadwerkelijk gestart met fase 2 op de kruising Stationsstraat-Moonslaan. Tijdens de werkzaamheden is enkel de richting Stationsstraat afgesloten. Overige richtingen van het kruispunt blijven bereikbaar. Gewerkt wordt in de richting van de Sterkselseweg.

Start fase 2 Stationsstraat (uiterlijk gereed op 1 juli 2020)

In onderstaande afbeelding ziet u de fasering voor de werkzaamheden in de Stationsstraat weergegeven. De exacte werkperiode per fase kan verschillen naargelang de complexiteit van de uit te voeren werkzaamheden. Zo vervangt BrabantWater, gedurende de werkzaamheden van de herinrichting de verouderde waterleidingen. De planning van BrabantWater is niet opgenomen in onderstaand overzicht, maar kan wel van invloed zijn op deze planning tijdens de uitvoerperiode.

Fase 2

2A

Kruispunt Stationsstraat / Oranje Nassaulaan – Kijkakkers

13 januari 2020 – 13 maart 2020

2B

Kijkakkers – Smits van Oyenlaan

13 februari 2020 – 3 april 2020

2C

Smits van Oyenlaan – Lidl

11 maart 2020 – 1 mei 2020

2D

Lidl / kruispunt Sterkselseweg

3 april 2020 – 16 juni 2020

2E

Raboplein

4 maart 2020 – 17 april 2020

Fase 2 StationsstraatOpenbaar Vervoer

Gedurende de werkzaamheden van fase 1 en 2 kan een gewijzigde busroute van kracht zijn. Voor de meest actuele informatie en vertrektijden verwijzen wij u naar de busmaatschappij Hermes, via onderstaande link:

https://www.hermes.nl/nl/resultaten/storingen-en-omleidingen?agencyIds=HERMES 

Vragen?

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de aannemer Den Ouden, Jeroen van Berkel, via 06-57538662. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de projectleider namens de gemeente Cranendonck, Louis Vankan, via 06-11006644.

Downloads

Archief