Gebiedsvisie Kansen over grenzen

Gebiedsvisie Kansen over grenzen

Cranendonck en omgeving op de kaart zetten als een zeer kansrijke regio. Dat is het doel van de gebiedsvisie ‘Kansen over grenzen’. De visie met een mogelijke weg naar een betere toekomst voor het gebied is het resultaat van een onderzoek dat in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, SRE, Hoge Dunk, BOM, gemeente Cranendonck en in samenwerking met Brainport en OCC door het consortium Urban Unlimited en de Universiteit van Utrecht is uitgevoerd.

Thema strategische visie

  • Wonen + leven
  • Economie + ondernemen
  • Recreatie + toerisme
  • Sociaal domein

Vastgesteld beleid