Gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck

Gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck

In het hart van de Gemeente Cranendonck, tussen de kernen Budel, Soerendonk en Maarheeze ligt het Cra­nendonckse bos met daaromheen een bijzonder cultuur­landschap: de Baronie van Cranendonck. De Baronie van Cranendonck is een plek met veel kwaliteiten. Het 295 hectare tellende gebied kenmerkt zich door zijn sfeer, uitstraling en relatie met de natuur. Ondanks deze pluspunten is er veel leegstand nabij de Oude Brink van de Baronie en er vinden weinig activiteiten plaats. Dit heeft een slechte invloed op het gebied zelf en leidt er toe dat de baronie niet in zijn volle potentie wordt gebruikt. Tijd voor verandering dus!

Geplande bijeenkomsten
 

9 januari 2019 - expositie prijsvraag
 

‘Clash of the Titans’ was een internationale prijsvraag, waarbij het team van Happy Fuel en Phidias een aantal architecten, ontwerpers en stedenbouwkundigen de mogelijkheid hebben gegeven om een ontwerp in te dienen voor de toekomst van de Baronie van Cranendonck. Dat is goed gelukt! Door de frisse en andere kijk van architecten uit ondermeer China, Italië en Nederland, is er mooie inspiratie opgehaald om in de totale conceptontwikkeling mee te nemen. 

Het team van Happy Fuel en Phidias vertelt, presenteert en neemt je mee langs de binnengekomen ontwerpen uit China, Italië en Nederland.
De ontwerpen dienen ter inspiratie voor de totale concept-ontwikkeling van het gebied 'de Baronie van Cranendonck'

Wanneer? Woensdag 9 januari
Hoe laat? 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur
Waar? Cranendonck 3, 6027 RK te Soerendonk.

Aanmelden 9 januari

14 januari 2019 - presentatie concept-gedachte
 

Tijdens deze bijeenkomst presenteert het team van Happy Fuel en Phidias de concept-gedachte voor het gebied de Baronie van Cranendonck.

Wanneer? Maandag 14 januari
Hoe laat? 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur
Waar? Cranendonck 3, 6027 RK te Soerendonk.


Aanmelden 14 januari

Een positief vooruitzicht

De gemeente Cranendonck is op zoek naar een permanente invulling van het gebied; een invulling die de kwaliteiten van het gebied versterkt. In de periode van 2016 tot nu is het ambitieniveau voor de Baronie bepaald. Is er een visie opgesteld, zijn de plannen van verschillende initiatiefnemers besproken en onderzocht, hebben we scenario’s uitgewerkt en gekeken naar verschillende mogelijke manieren van ontwikkeling. Onderliggende documentatie is onderaan deze pagina te vinden. Allemaal belangrijke stappen in de doorontwikkeling van het gebied. Ook staken we de handen uit de mouwen en realiseerden we knuppelpaden, het bijenhotel en startten we voortvarend met de hermeandering van de Buulder Aa. De natuurontwikkeling in het Cranendonckse bos zette door en zorgde voor een nog grotere kwaliteit in het omliggende gebied.

Het gebied en de visievorming stomen zich langzaam klaar voor een volgende stap: het laten landen van de juiste initiatieven en financiële impulsen om het gebied weer in haar volledige potentieel tot bloei te laten komen. 

Koersen op conceptontwikkeling en realisatie

De partijen Phidias en Happy Fuel slaan met de gemeente samen de handen inéén om op een eigentijdse wijze een ‘cooking book’ op te stellen, met de insteek om de juiste initiatieven en bijbehorende financiële impulsen aan te trekken, om te komen tot activatie van het gebied.

In een periode van vier maanden werken deze partijen toe naar een totaal concept vanuit de thema’s marktanalyse, merkstrategie en positionering, klantenpanels, merkcompas, conceptontwikkeling en een internationale prijsvraag. We blijven u uiteraard informeren en om uw mening vragen ter vorming van het eindresultaat. Houdt deze site, onze social media en www.onscranendonck.nu in de gaten en denk mee!

Een korte terugblik

Sinds 2012, nadat de Universiteit van Wageningen stopte met de proefboerderij ter plaatse, heeft de Baronie van Cranendonck een aantal tijdelijke functies gekend.

  • Zo heeft de bebouwing aan Cranendonck 3-4 in het gebied tussen 2012 en nu dienst gedaan als tijdelijke vestiging van het Cranendonckse gemeentehuis. Dit maakte een renovatie van het gemeentehuis in Budel mogelijk. Momenteel wordt het gebouw beheert door Chamelot.
  • In de bebouwing aan Cranendonck 10-11 werd na het vertrek van de proefboerderij het kantoor van Streekontwikkeling Boven Dommel gehuisvest evenals het tijdelijke kantoor van Van Gansewinkel voor het project Hof van Cranendonck. Op dit moment wordt is de bebouwing nog deels in gebruik door de Groote Heide en is er tijdelijke horeca gevestigd. Een gedeelte van het gebouw wordt beheert door Chamelot.
  • Het kasteeltje Cranendonck heeft zijn trouwfunctie door de jaren heen behouden. Al veel stellen uit Cranendonck en de omgeving hebben in dit bijzondere gebouw, uitkijkend over een bijzondere cultuurhistorische natuurrijke omgeving, elkaar het ja-woord gegeven. 

Hof van Cranendonck

We kunnen en willen er niet om heen: de ontwikkeling van Hof van Cranendonck. Met de komst van initiatiefnemer Leo van Gansewinkel werd de potentie van het gebied de Baronie van Cranendonck voor een breder publiek kenbaar. Grootse plannen voor onze Baronie werden gesmeed, met Van Gansewinkels intentie om iets terug te doen voor zijn geboortestreek. De resultaten van deze periode is voor iedereen bekend: partijen hebben vroegtijdig afscheid van elkaar genomen. Toch heeft deze periode ons veel leerzame inzichten gegeven. Inzichten over de kansen die de Baronie in zich heeft, over het belang van afstemming, onderscheid en balans. Inzichten in visievorming, belangrijke pijlers en de kwaliteiten die dit gebied kent. 

De omgeving aan het woord

Wie via de eeuwenoude eikenlanen de Baronie van Cranendonck nadert voelt meteen; dit is een speciale plek. In dit innemende gebied heeft een organische vorm van ontwikkeling plaatsgehad waar uniciteit en diversiteit naadloos zijn verweven met creativiteit en innovatie. Er heerst evenwicht tussen dynamiek en rust, natuur en toegankelijkheid, en zo dicht bij de hectiek van alledag. Natuur- en cultuurpoort Cranendonck nodigt je uit voor een eigentijdse beleving van tradities en vernuft die verankerd zijn in dit landschap. Gastvrij vertelt de Baronie van Cranendonck over haar zichtbaar waarde­volle en rijke verleden waar natuur, cultuur en educatie van oudsher elkaar versterken. Waarden van toen als inspiratie voor de ideeën van nu. En altijd met respect voor de biologische en landschappelijke variëteit en eigenheid van dit domein. De Baronie van Cranendonck laat als ‘proeftuin van Brainport’ haar kwaliteiten en kansen zien aan ondernemer en gast. Al snel is de scharnierfunctie duidelijk van de baronie als knooppunt voor grensoverschrijdende tochten. Naar plaatsen die de bezoeker uitdagen tot ontdekken en verwonderen over dit mooie vitale grensgebied. Om daarna terug te keren bij het vertrekpunt met een gevoel dat wij allang kennen; wat is deze omgeving buitengewoon bijzonder.

Meer informatie