Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck

Gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck

In het hart van de Gemeente Cranendonck, tussen de kernen Budel, Soerendonk en Maarheeze ligt het Cra­nendonckse bos met daaromheen een bijzonder cultuur­landschap: de Baronie van Cranendonck. De Baronie van Cranendonck is een plek met veel kwaliteiten. Het  gebied kenmerkt zich door zijn sfeer, uitstraling en relatie met de natuur. Als onderdeel van zowel natuurgrenspark de Groote Heide als Kempen~Broek heeft dit gebied de potentie in zich als poortfunctie in dit belevingslandschap. Tijd voor verandering dus!
 

Een positief vooruitzicht

De gemeente Cranendonck is op zoek naar een permanente invulling van het gebied; een invulling die de kwaliteiten van het gebied versterkt. In de periode van 2016 tot nu is het ambitieniveau voor de Baronie bepaald. Is er een visie opgesteld, zijn de plannen van verschillende initiatiefnemers besproken en onderzocht, hebben we scenario’s uitgewerkt en gekeken naar verschillende mogelijke manieren van ontwikkeling. Onderliggende documentatie is onderaan deze pagina te vinden. Allemaal belangrijke stappen in de doorontwikkeling van het gebied. Ook staken we de handen uit de mouwen en realiseerden we knuppelpaden, het bijenhotel en startten we voortvarend met de hermeandering van de Buulder Aa. De natuurontwikkeling in het Cranendonckse bos zette door en zorgde voor een nog grotere kwaliteit in het omliggende gebied.

Het gebied en de visievorming stomen zich langzaam klaar voor een volgende stap: het laten landen van de juiste initiatieven en financiële impulsen om het gebied weer in haar volledige potentieel tot bloei te laten komen. Vanaf november 2018 tot februari 2019 heeft de gemeente een intensief traject doorlopen met een grote diversiteit aan partijen. Dit heeft geresulteerd in het gebiedsframe. Tussen mei en november 2019 vindt de verdere ruimtelijke en financiële uitwerking van het gebiedsframe plaats. Hiermee koersen we op realisatie.

Op de hoogte blijven over de Baronie van Cranendonck?
 

Inschrijven nieuwsflits

Een korte terugblik

Sinds 2012, nadat de Universiteit van Wageningen stopte met de proefboerderij ter plaatse, heeft de Baronie van Cranendonck een aantal tijdelijke functies gekend.

  • Zo heeft de bebouwing aan Cranendonck 3-4 in het gebied tussen 2012 en nu dienst gedaan als tijdelijke vestiging van het Cranendonckse gemeentehuis. Dit maakte een renovatie van het gemeentehuis in Budel mogelijk. Momenteel wordt het gebouw beheert door Camelot.
  • In de bebouwing aan Cranendonck 10-11 werd na het vertrek van de proefboerderij het kantoor van Streekontwikkeling Boven Dommel gehuisvest evenals het tijdelijke kantoor van Van Gansewinkel voor het project Hof van Cranendonck. Op dit moment is de bebouwing nog deels in gebruik door de Groote Heide en is er tijdelijke horeca gevestigd. Een gedeelte van het gebouw wordt beheert door Camelot.
  • Het kasteeltje Cranendonck heeft zijn trouwfunctie door de jaren heen behouden. Al veel stellen uit Cranendonck en de omgeving hebben in dit bijzondere gebouw, uitkijkend over een bijzondere cultuurhistorische natuurrijke omgeving, elkaar het ja-woord gegeven. 

Hof van Cranendonck

We kunnen en willen er niet om heen: de ontwikkeling van Hof van Cranendonck. Met de komst van initiatiefnemer Leo van Gansewinkel werd de potentie van het gebied de Baronie van Cranendonck voor een breder publiek kenbaar. Grootse plannen voor onze Baronie werden gesmeed, met Van Gansewinkels intentie om iets terug te doen voor zijn geboortestreek. De resultaten van deze periode is voor iedereen bekend: partijen hebben vroegtijdig afscheid van elkaar genomen. Toch heeft deze periode ons veel leerzame inzichten gegeven. Inzichten over de kansen die de Baronie in zich heeft, over het belang van afstemming, onderscheid en balans. Inzichten in visievorming, belangrijke pijlers en de kwaliteiten die dit gebied kent. 

Omgevingsgroepen – Bepaling uitgangspunten

In 2015 is gestart met een intensief traject met omgevingsgroepen om na te denken over de toekomstige invulling van het gebied. De input werd verwerkt in een bestuursopdracht en uitgewerkt in een drietal voorkeursscenario’s. In 2015 stelt de gemeenteraad de bestuursopdracht vast en besluit tot uitwerking van voorkeursscenario 3.

Visievorming en aantrekken initiatiefnemers

Door het terugtrekken van enkele initiatiefnemers (zomer 2017) die van belang waren om te komen tot verdere uitwerking van voorkeursscenario 3, ontstond de noodzaak om opnieuw te starten met de zoektocht naar een juiste invulling van het gebied en daarbij passende nieuwe initiatieven. Het sturen van de ontwikkeling vanuit één of enkele economisch dragende initiatieven bleek in de zomer van 2018 nog geen mogelijkheid te bieden om te komen tot realisatie. Vanuit initiatiefnemers werd benadrukt dat het van belang is het gebied vanuit een duidelijk concept en duidelijke gebiedsidentiteit vorm te geven, zodat verschillende initiatieven en ook toekomstige initiatieven elkaar duurzaam (blijven) versterken. Om een duurzame gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen is vervolgens ingezet op het vinden van de juiste ingrediënten voor een sterke gebiedsidentiteit. De uitgangspunten uit de eerdere visie uit 2012, omgevingsgroepen en andere besluitvorming zijn meegenomen in het vormgeven van het concept. Vanaf november 2018 tot februari 2019 heeft de gemeente een intensief traject doorlopen met een grote diversiteit aan partijen. Alle input is verwerkt tot een gebiedsframe, door de gemeenteraad op 28 mei 2019 vastgesteld.

Internationale input voor gebiedsanalyse
Via een uitvraag bij bureaus uit Italië, China en Nederland met diverse achtergronden en expertises werd met een diversiteit aan brillen gekeken naar het gebied van de Baronie van Cranendonck. Deze internationale input heeft als input gediend voor het gebiedsframe.Heeft u de expositie van de verschillende inzendingen op de uitvraag gemist?


Niet getreurd, kijk ze hier op uw gemak nog eens terug.

De omgeving aan het woord

Wie via de eeuwenoude eikenlanen de Baronie van Cranendonck nadert voelt meteen; dit is een speciale plek. In dit innemende gebied heeft een organische vorm van ontwikkeling plaatsgehad waar uniciteit en diversiteit naadloos zijn verweven met creativiteit en innovatie. Er heerst evenwicht tussen dynamiek en rust, natuur en toegankelijkheid, en zo dicht bij de hectiek van alledag. Natuur- en cultuurpoort Cranendonck nodigt je uit voor een eigentijdse beleving van tradities en vernuft die verankerd zijn in dit landschap. Gastvrij vertelt de Baronie van Cranendonck over haar zichtbaar waarde­volle en rijke verleden waar natuur, cultuur en educatie van oudsher elkaar versterken. Waarden van toen als inspiratie voor de ideeën van nu. En altijd met respect voor de biologische en landschappelijke variëteit en eigenheid van dit domein. De Baronie van Cranendonck laat als ‘proeftuin van Brainport’ haar kwaliteiten en kansen zien aan ondernemer en gast. Al snel is de scharnierfunctie duidelijk van de baronie als knooppunt voor grensoverschrijdende tochten. Naar plaatsen die de bezoeker uitdagen tot ontdekken en verwonderen over dit mooie vitale grensgebied. Om daarna terug te keren bij het vertrekpunt met een gevoel dat wij allang kennen; wat is deze omgeving buitengewoon bijzonder.

Meer informatie

Gelinkt met de Baronie van Cranendonck