FAQ supermarkt Nieuwstraat 95 Budel

FAQ supermarkt Nieuwstraat 95 Budel

 • Wat is de stand van zaken m.b.t. vergunningaanvraag supermarkt aan de Nieuwstraat 95 in Budel?

  Er is een vergunning aangevraagd op 19-9-2017 voor het vestigen van een supermarkt op deze locatie. De gemeente heeft deze vergunningaanvraag geweigerd om meerdere redenen. Tegen deze weigering heeft de aanvrager bezwaar gemaakt, in bezwaar is de aanvrager in het ongelijk gesteld. Hierop heeft de aanvrager beroep aangetekend bij de rechtbank. De rechtbank heeft de aanvrager in het gelijk gesteld. Tegen deze uitspraak staat hoger beroep open bij de Raad van State. De uitspraak van de Raad van State zal definitief duidelijkheid bieden over de komst van een supermarkt op deze locatie.

 • Waarom wenst de gemeente niet mee te werken aan een supermarkt?

  Wij zijn van mening dat de Nieuwstraat 95 geen passende locatie is voor een supermarkt. Het vestigen van een supermarkt op deze locatie is naar onze mening in strijd met het bestemmingsplan Kom Budel en druist in tegen de vastgestelde Detailhandelsvisie. Ook vrezen we voor overlast door verkeersbewegingen, parkeerdruk en een grote druk op de omgeving die overwegend een woonfunctie kent.

 • Waar kan ik de uitspraak van de rechtbank nalezen?

  De uitspraak is openbaar en is terug te vinden via http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2019:121

 • Ik ben het hier niet mee eens, wat kan ik doen?

  Zoals u onderaan de uitspraak kunt lezen (open link hierboven) kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de uitspraak hoger beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hoger beroep kan dus ingesteld worden tot en met 26 februari 2019. 

 • Wat gaat de gemeente nu doen?

  Zoals eerder aangegeven vonden en vinden wij het vestigen van een supermarkt op deze locatie geen wenselijke ontwikkeling. De gemeente zal dan ook hoger beroep instellen bij de Raad van State.

 • Welke supermarkt wil zich hier vestigen?

  De gemeente weet niet welke supermarkt deze locatie op het oog heeft.

 • Kan ik het bouwplan inzien?

  Desgewenst kunt u het bouwplan inzien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen van de gemeente Cranendonck, tel. 14 0495.

 • Waarom is er nu een bestemmingsplan gemaakt?

  We zijn gestart met de wijziging van het bestemmingsplan kom Budel en Maarheeze op meerdere locaties, waaronder Nieuwstraat 95 te Budel. In de raadsvergadering van 29 januari 2019 heeft de gemeenteraad voor dit perceel nieuwe bestemmingplanregels vastgesteld. Omdat het geldende bestemmingsplan mogelijk ruimte liet voor interpretatie hebben we deze bestemming verduidelijkt. Hierdoor is vestiging van een supermarkt in de toekomst op deze locatie uitgesloten. Voor alle duidelijkheid: de wijziging van het bestemmingsplan heeft géén invloed op de al ingediende aanvraag. 

 • Waar heeft het bestemmingsplan betrekking op?

  Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel aan de Nieuwstraat te Budel waar een vergunning voor is aangevraagd, en op enkele andere percelen waar het bestaande bestemmingsplan mogelijk ruimte voor interpretatie liet. Tevens is dit zogenaamde “paraplubestemmingsplan” gebruikt om regels t.a.v. parkeren te verduidelijken. 

 • Wat heeft het nieuwe bestemmingsplan voor invloed op de lopende aanvraag voor een supermarkt?

  Geen. De lopende vergunningsaanvraag moet worden getoetst aan het bestemmingsplan (15-12-2015) dat gold ten tijde van het indienen van de aanvraag (19-09-2017). 

 • Waar kan ik het bestemmingsplan vinden?

  Bestemmingsplannen zijn altijd te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hier zoeken op adres. U kunt op deze website ook gebruik maken van de attenderingsservice (onder “Plan bekijken”). U ontvangt dan een bericht zodra er een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is in uw gemeente. 

 • Ik zie mijn vraag hier niet tussen staan?

  Heeft u nog andere vragen die hier niet bij ziet staan, stel dan hier uw vraag. Wij zullen deze binnen enkele dagen beantwoorden en opnemen in deze lijst van veelgestelde vragen.