In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Erfgoed

Erfgoed

Erfgoed in Cranendonck

Erfgoed heeft alles te maken met ons eigen leven, onze identiteit en is bepalend voor het karakter van de plaats waar wij wonen. Het gaat om bouwwerken en landschappelijke structuren, zichtbare en onzichtbare overblijfselen van onze gezamenlijke geschiedenis, die wij waardevol vinden voor ons gemeenschappelijke geheugen en identiteit. De resten van het verleden kunnen in de toekomst ook een belangrijke inspiratiebron vormen voor het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit en het versterken van de identiteit van de gemeenschap van Cranendonck.

Cranendonck heeft een rijk en gevarieerd bodemarchief. Het is een historisch gegroeide regio, waarin het erfgoed gestalte kreeg dankzij haar inwoners en het omliggende landschap. Ondanks de omvangrijke erosie als gevolg van de woningbouw en ontgrondingen, is er nog veel in de bodem bewaard. Cranendonck kent naast terreinen met een beschermde monumentenstatus ook een aantal terreinen met een vastgestelde archeologische waarde. 

Het belang van erfgoed komt terug op diverse plaatsten terug. Op deze pagina vind je meer informatie.

Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg

Het Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg beschrijft hoe de gemeente Cranendonck, als beheerder van het erfgoed, in de komende jaren met dit erfgoed zal omgaan. Het erfgoed vormt de basis van onze identiteit. Het doel is dan ook om de bestaande identiteit te versterken en voorwaarden te creĆ«ren om die identiteit uit te bouwen nu en in de toekomst. Daarmee is erfgoed tevens de basis van de ruimtelijke ontwikkeling en wordt duidelijk dat erfgoedonderdelen niet langer op zichzelf staan, maar onderdeel zijn van een groter geheel: de context.

Erfgoedkaarten 

Via erfgoedkaarten is de rijke geschiedenis van de regio in kaart gebracht en voor iedereen toegankelijk gemaakt. Deze erfgoedkaarten zijn hier te bekijken.  De inventarisatie en analyse van archeologische en cultuurhistorische waarden en verwachtingen levert een kaartbeeld op van het gehele gemeentelijk grondgebied met informatie waar archeologische en cultuurhistorische waarden en / of verwachtingen aanwezig zijn en waar niet. Deze erfgoedkaarten zijn ook benoemd als goed voorbeeld.