Water

Water

Foto: aanleg van een infiltratiekelder op de Kijkakkers te Maarheeze

Door het veranderende klimaat worden regenbuien steeds heftiger. Ons rioolstelsel is niet berekend op deze piekbuien. We moeten dus op een andere manier met regenwater omgaan. Door het water te bergen op de plek waar het valt, hoeven we het riool niet te belasten met regenwater. Hierdoor is de kans op wateroverlast door een overstromend riool kleiner.

Om meer regenwater vast te houden op de plek waar het valt, voert de gemeente doorgaand projecten uit in uw omgeving. Op onderstaande locaties is de gemeente aan het werk om uw buurt klimaatbestendig te maken.

‘Schoolplein van de toekomst’ op de Triolier

Basisschool de Triolier in Budel krijgt een ‘schoolplein van de toekomst’, zoals basisschool de Schatkist er ook al een kreeg. We halen de tegels weg, en vergroenen het schoolplein. Het regenwater dat op het dak valt laten we door nieuwe leidingen naar de ondergrondse infiltratievoorzieningen stromen. Daarnaast wordt er een goot rondom het hele schoolgebouw aangebracht die regenwater dat op het schoolplein valt verzamelt en afvoert naar deze infiltratievoorzieningen. Zo leren we de kinderen over het belang van water en laten we goed zien waar het water heen stroomt. De werkzaamheden aan het schoolplein van de Triolier voeren we in de tweede helft van 2022 uit.

Klimaatbuffer Boudriepark

Vanaf 2022 richten we het Boudriepark in Budel in meerdere fasen als een stedelijke klimaatbuffer in. Het regenwater dat op de daken van omliggende woningen valt, stroomt via een stelsel van hemelwaterriolen naar het park. Onder het basketbalveld bouwen we een infiltratievoorziening. Die kan het beste omschreven worden als een lege, lekke kelder. Door die met water te vullen, sijpelt het de grond in. Wanneer bij veel regen de kelder vol zit, stroomt het overtollige water de vijver in. Naast de werkzaamheden voor klimaatadaptatie wordt het park ook deels opnieuw ingericht met nieuwe speel- en sportvoorziening. De werkzaamheden in het Boudriepark voeren we in het najaar van 2022 uit. Dit doen we in fases. Dus dat betekent dat er telkens andere delen van het Boudriepark tijdelijk afgesloten zijn. Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd.

Retentievijver Het Stepke

Het overtollige regenwater uit het noorden en centrum van Budel stroomt bij hevige regenval naar de retentievijver bij Het Stepke in Budel-Noord. Omdat piekbuien steeds heftiger worden, is in het verleden de retentievijver meermaals overbelast geraakt. Hierdoor stroomde de vijver en de watergang naar de Buulder Aa over, met gewasschade voor aanliggende agrariërs tot gevolg. Om overlast in het vervolg te voorkomen worden twee extra vijvers aangelegd, en is de capaciteit van het opvangsysteem in het riool zelf ook vergroot. De aanleg van de twee extra vijvers is in mei 2022 gestart en wordt eind 2022 afgerond. Ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden zijn er geen afsluitingen aan openbare wegen. Alleen het wandelpad rondom de bestaande vijver is tijdelijk niet toegankelijk.

Gastelseweg

Om bij hevige regenval de kans op overlast in de dorpskern van Budel te voorkomen, vergroten we de capaciteit van de riooloverstort. Tegelijkertijd onderzoeken we of het mogelijk is om woningen en bedrijven aan de Gastelseweg ten noorden van de Europalaan af te koppelen. Dat wil zeggen dat het regenwater gescheiden van het vuilwater wordt afgevoerd. We leggen het vergroot regenwaterriool in de Gastelseweg aan in het najaar van 2022. Ten tijde van de uitvoering zal het doorgaande verkeer op de Gastelseweg tijdelijk gestremd worden. Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd.

Recent afgerond

Kijkakkers Maarheeze

Onder het grasveld op de Kijkakkers in Maarheeze is een infiltratievoorziening gebouwd voor het hemelwater van het dak van de Smeltkroes, het schoolgebouw en de aanliggende parkeerplaats. Deze kan het best beschreven worden als een lege, lekke kelder onder het grasveld. In de kelder past zo’n 300.000 liter water. Na een regenbui trekt het water via de bodem en wanden van de kelder de grond in.