Transitievisie Warmte

Transitievisie Warmte

De komende dertig jaar werken we in Nederland hard aan de overstap van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen van onze woningen. Niet in één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt maken we die overstap, zodat we in 2050 geen CO2 meer uitstoten.

Ook in Cranendonck gaan we op zoek naar andere manieren van verwarmen. De gemeente Cranendonck maakt hiervoor eerst een “Transitievisie Warmte”, die eind 2021 klaar moet zijn. Deze zoektocht naar een duurzame warmtevoorziening doen we samen met u, eigenaren en huurders van woningen en vastgoed. Het is een opgave van ons allemaal.


Ter Inzage

De concept transitievisie warmte ligt ter inzage. Het document 'Inkijkexemplaar Transitievisie Warmte Cranendonck' is onder het kopje 'meer informatie' onderaan deze pagina te raadplegen. Tevens ligt er een fysiek exemplaar bij de balie van het gemeentehuis.

Wilt u een zienswijze indienen? Dit regelt u eenvoudig online met uw DigiD (of via eHerkenning). Een zienswijze indienen kan van 12 juli tot en met 29 augustus.

Zienswijze indienen

Lukt dit niet? U kunt uw reactie ook mailen naar duurzaam@cranendonck.nl of schriftelijk reageren door uw reactie te sturen aan gemeente Cranendonck, afd. duurzaamheid t.a.v. S. Herzberg, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Vergeet daarbij niet uw contact- en adresgegevens te vermelden.

Inwoners denken mee

De gemeente betrekt inwoners bij het opstellen van de Warmte Transitie Visie. Hiervoor organiseert zij inwonersbijeenkomsten, zoals op donderdag 27 mei jl. Kon u hier niet bij zijn? Kijkt u dan hieronder de opname terug.

Ook was er een ondernemersbijeenkomst op woensdagavond 19 mei jl. Hieronder kunt u de opname terugkijken.

Meer informatie

Download hieronder een presentatie én een overzicht van gestelde vragen en antwoorden tijdens de digitale inwonersavond op 25 januari 2021. Ook de resultaten van de enquête Duurzame Warmte kunt u hier downloaden.