Transitievisie Warmte

Transitievisie Warmte

Of het nu de verwarming is of het verwarmen van water, de meeste huishoudens zijn afhankelijk van gas. Op huishoudniveau gaat 2/3e van de verbruikte energie op aan warmte. In de energietransitie is de uitdaging ‘van het gas af’ wellicht nog groter dan de overstap naar schone elektriciteit.

Op dit vlak werken alle gemeentes in de Metropoolregio Eindhoven aan de Transitievisie warmte. Hierin wordt uitgewerkt hoe woningen in de toekomst verwarmd gaan worden en wanneer de overstap wijk voor wijk gemaakt gaat worden. Momenteel wordt er nog druk gewerkt aan deze visie.