Nota zon

Nota zon

In de regio wordt samengewerkt om in 2050 energieneutraal te zijn. De gemeente Cranendonck ziet dat er op korte termijn actie nodig is en heeft daarom een visie op de inzet van zonne-energie gemaakt. Daardoor wordt duidelijk onder welke voorwaarden zonneparken toegestaan zijn.

Lees meer in de nota zon, deze kunt u onderaan deze webpagina downloaden.