Duurzaamheid Cranendonck

Duurzaamheid Cranendonck

Op deze pagina vindt u alle informatie over duurzaamheidsprojecten in Cranendonck.

Energieloket

Voor uitgebreidere vragen over Duurzaamheid kun je terecht bij ons Energieloket.

Dit loket is van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17:30 te bereiken via 088 525 4110.
Online is het loket te bezoeken via https://regionaalenergieloket.nl/cranendonck


Transitievisie Warmte

De komende dertig jaar werken we in Nederland hard aan de overstap van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen van onze woningen. Ook in Cranendonck gaan we op zoek naar andere manieren van verwarmen. De gemeente Cranendonck maakt hiervoor eerst een “Transitievisie Warmte”, die eind 2021 klaar moet zijn.

Lees meer over de Transitievisie Warmte


Regionale Energiestrategie (RES)

In Nederland maken 30 regio’s een eigen strategie om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen: een RES. Het uiteindelijke doel van het Nationaal Klimaatakkoord is om de uitstoot van CO2 met 49 procent in 2030 terug te dringen en met 95 procent in 2050. Hiervoor zijn grote veranderingen nodig in de manier waarop we onze energie opwekken en gebruiken. Er is een overgang nodig van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie naar volledig duurzame energie, zoals zon- en windenergie. De zogenoemde energietransitie.

Lees meer over de RES


Nota duurzaamheid

In de duurzaamheidsnota staat hoe de gemeente er voor wil zorgen dat Cranendonck duurzaam wordt. Hier heeft de gemeente zelf een rol in, maar we willen het vooral samen met inwoners en ondernemers doen, alleen samen kunnen we  de doelen te behalen. De komende jaren richt de gemeente zich op verschillende thema’s. 

Lees meer over de nota duurzaamheid


Gemeentelijke organisatie CO²-neutraal

Een van de speerpunten uit de Nota Duurzaamheid betreft het CO2-neutraal maken van de gemeentelijke organisatie voor 2030. Dit houdt in dat de organisatie en de middelen die we gebruiken (gebouwen, voertuigen, openbare verlichting enz.) geen CO2 meer uitstoten.

We willen als gemeente CO2-neutraal worden door het directe energieverbruik te verminderen en het overige energieverbruik (indien nodig) te compenseren. We verminderen het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen, het wagenpark, zakelijk gereden kilometers, openbare verlichting, gemalen en verkeersregelinstallaties.


Handige links