In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Duurzaam Industriepark Cranendonck/Metalot

Duurzaam Industriepark Cranendonck/Metalot

Het Duurzaam Industriepark Cranendonck in Budel Dorplein wordt een interessante vestigingsplaats voor bedrijven op  het terrein van Nyrstar. De bedrijven die zich er straks kunnen vestigen, moeten een bijdrage leveren aan het duurzame industrieterrein en de circularity gedachte op het gebied van metalen en energie. Dit heeft onder andere te maken met de aard van de (productie)processen. Bij de totstandkoming van het Duurzaam Industriepark Cranendonck is samenwerking tussen de bedrijven het steven, onder andere samenwerking met Nyrstar.

De uitbreiding van het duurzame industrieterrein vindt plaats op het bestaande industrieterrein van Nyrstar. Uitgangspunt bij de plannen is dat bestaande natuur in het gebied en de directe omgeving gehandhaafd blijft, en zelfs wordt uitgebreid en versterkt door compensatiemaatregelen.

Behandeling vaststelling bestemmingsplan in september

Het bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck heeft ter inzage gelegen tot en met 2 februari 2017. Na het traject van de behandeling van de zienswijzen heeft het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan aan de gemeenteraad voor vaststelling aangeboden. Dit agendapunt wordt ter voorbereiding op de raadsvergadering besproken in de commissievergadering van 5 september 2017. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan op 19 september 2017 ter vaststelling behandeld in de gemeenteraad. U kunt het bestemmingsplan en bijbehorende stukken hieronder inzien.

Klik hier voor de stukken

Metalot

Het Duurzaam Industriepark Cranendonck is onder de naam Metalot Site een onderdeel van Metalot dat zich vanaf begin januari 2017 op en rondom het terrein van Nyrstar aan het ontwikkelen is. Het gaat hierbij om een internationale omgeving in de Brainport-Mainport-regio waar innovatie, onderzoek, ondernemerschap en onderwijs bij elkaar komen en open innovatieclusters vormen.

Archief