Drukke informatieavond bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck

Drukke informatieavond bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck

De informatiebijeenkomst over het Duurzaam Industriepark Cranendonck in Budel-Dorplein was donderdag 9 juni druk bezocht. Ruim 60 belangstellenden lieten zich door de gemeente informeren over het concept bestemmingsplan dat binnenkort de besluitvorming in gaat.

De gemeente praatte de aanwezigen bij over de plannen. In de nieuwe functiekaart werd uitgelegd wat er aan gebruiksmogelijkheden zijn voor bedrijven die gebruik willen maken van het nieuwe bedrijventerrein. Naast de ongeveer 78 hectare duurzaam industrieterrein, bestaat het plan ook uit een natuurinvestering van 2,75 miljoen in de directe omgeving van het DIC, 25 hectare zonnepanelen en 4 hectare research & development. Binnen het research en development gebied moet een innovatie samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven zorgen voor nieuwe duurzame technologieën gerelateerd aan metaal en energie. Daarnaast zal er over het terrein een nieuwe ontsluitingsweg worden gerealiseerd, die ook Budel-Dorplein zal ontlasten.

Ontsluitingsweg

In het plan loopt de ontsluitingsweg van het DIC gelijk aan de dam op het industrieterrein. De huidige entree bij de portiersloge van de zinkfabriek blijft behouden. Ongeveer halverwege de nieuwe ontsluiting wordt een rotonde aangelegd, waarbij een tweede entree tot het industrieterrein wordt gerealiseerd. Via de huidige ‘betonblokkenweg’ (hier wordt een nieuwe weg aangelegd) wordt het plaatselijke bestemmingsverkeer naar de dorpskern van Dorplein geleid. Het doorgaande verkeer gaat via de Havenweg naar Weert, of via de Fabrieksstraat naar Budel. Het gedeelte van de Hoofdstraat, dat loopt van het AZC tot de huidige entree naar het industrieterrein wordt aan een zijde afgesloten. Doorgaand verkeer tussen de Kempenweg, Nyrstar en de A2 zal dan niet meer door Dorplein rijden. Met deze oplossing is er volgens de deskundigen minder verkeersoverlast voor het dorp.

Informatiemarkt

Na een algemene presentatie konden de aanwezigen tijdens een informatiemarkt al hun vragen stellen aan specialisten op gebied van natuur, milieu, bestemmingsplan, verkeer en veiligheid. Hiervoor waren deskundigen aanwezig van SAB (adviesbureau bestemmingsplan), Natuurmonumenten, Veiligheidsregio/brandweer, Omgevingsdienst Zuidoost Bant (ODZOB) en de Gemeente. Een aantal vragen/ opmerkingen van inwoners zijn opgehaald. Deze gaan o.a. over: kan er meer duidelijk gegeven worden hoe de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) betrokken is, hoe de Duurzaamheid gewaarborgd wordt en of het ter inzage leggen van het bestemmingsplan niet ná de vakantieperiode kan. Op deze vragen komt de gemeente binnenkort terug via de Grenskoerier.

Meer informatie en procedure

De nieuwe functiekaart in het  bestemmingsplan wordt op 19 juli in de raad besproken. Bekijk hier de presentatie.