De Neerlanden II Maarheeze

De Neerlanden II Maarheeze

De Neerlanden II is een woningbouwproject dat de komende jaren voorziet in een groot deel van de woonbehoefte van de kern Maarheeze. De gemeente Cranendonck is vanaf 2017 met dit project aan de slag gegaan. De gemeente zet in op een duurzame en kwalitatieve invulling van de wijk met ruimte voor ecologische initiatieven. Het opstellen van een gebiedsvisie is de eerste stap in het proces. De gemeente Cranendonck is op interactieve wijze samen met bewoners en andere partners aan de slag gegaan om een gebiedsvisie op te stellen.

Concept-Gebiedsvisie

In de gebiedsvisie staat hoe het plangebied van De Neerlanden II eruit moet komen te zien en hoe het project aansluit op de nabije omgeving. Welk deel van het gebied wordt bebouwd en waar komt er groen?

In samenspraak met inwoners en andere partners zoals verenigingen / stichtingen en lokale ontwikkelaars is er een concept-gebiedsvisie vormgegeven.

Plangebied

Het plangebied is gelegen tussen grofweg De Neerlanden, Sterkselseweg en de Schimmelstraat. Het gebied is ongeveer 5 hectare groot.

Blik vooruit

Tot 1 augustus 2018 lag de concept gebiedsvisie ter inzage. De gemeente start nu met de verwerking van de reacties en legt daarna de gebiedsvisie aan de gemeenteraad voor. Na vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeente, volgt de bestemmingsplanprocedure. De verwachte datum dat de schop in de grond gaat is +/- 2020.


Verbeelding De Neerlanden II