Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

De Neerlanden II Maarheeze

De Neerlanden II Maarheeze

De Neerlanden II is het woningbouwproject in Maarheeze dat de komende jaren voorziet in de woonbehoefte van deze kern. Op interactieve wijze is samen met bewoners en andere partners zoals stichtingen, verenigingen en lokale ontwikkelaars samengewerkt, met als doel een gebiedsvisie op te stellen voor het gebied. De gebiedsvisie is vastgesteld door de raad op 23 oktober 2018. De gemeente zet in op een duurzame en kwalitatieve invulling van de wijk met ruimte voor diverse initiatieven. 

Gebiedsvisie

In de gebiedsvisie staat hoe het plangebied van De Neerlanden II eruit moet komen te zien en hoe het project aansluit op de nabije omgeving. Welk deel van het gebied wordt bebouwd en waar komt groen? De gebiedsvisie vindt u terug in de bijlagen onderaan deze pagina.

Plangebied

Het plangebied is gelegen tussen grofweg De Neerlanden, Sterkselseweg en de Schimmelstraat in Maarheeze. Het gebied is ongeveer 5 hectare groot.

Ontwerp bestemmingsplan

Na de vaststelling van de gebiedsvisie is de volgende stap de bestemmingsplanprocedure. Van 18 maart 2020 tot en met 29 april 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘De Neerlanden II' ter inzage. Het plan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op de plannaam De Neerlanden II of de code: NL.IMRO.1706.BPMHZ5023-ONT1.

U kunt ook rechtstreeks doorklikken naar het plan.

Inloopmoment

Er is geen inloopmoment gepland in verband met het Coronavirus. Als het in april wel mogelijk is om een inloopmoment te organiseren, dan laten we u dat weten. 

Blik vooruit

We verwachten de vaststelling van het bestemmingsplan in het derde of vierde kwartaal van 2020.

Kavelverkoop

Er is nog niets bekend over hoe de verkoop van kavels gaat verlopen. Informatie daarover komt op een later moment.