De Neerlanden II Maarheeze

De Neerlanden II Maarheeze

De Neerlanden II is een woningbouwproject dat de komende jaren voorziet in een groot deel van de woonbehoefte van de kern Maarheeze. De gemeente Cranendonck is vanaf 2017 met dit project aan de slag gegaan. Er is op interactieve wijze met bewoners en andere partners zoals stichtingen, verenigingen en lokale ontwikkelaars samengewerkt, met als doel een gebiedsvisie op te stellen voor het gebied. De gemeente zet in op een duurzame en kwalitatieve invulling van de wijk met ruimte voor ecologische initiatieven. 

Gebiedsvisie

In de gebiedsvisie staat hoe het plangebied van De Neerlanden II eruit moet komen te zien en hoe het project aansluit op de nabije omgeving. Welk deel van het gebied wordt bebouwd en waar komt er groen?

Plangebied

Het plangebied is gelegen tussen grofweg De Neerlanden, Sterkselseweg en de Schimmelstraat. Het gebied is ongeveer 5 hectare groot.

Blik vooruit

Op 23 oktober 2018 heeft de raad unaniem de gebiedsvisie vastgesteld. De gebiedsvisie kunt u vinden via onderstaande links. De gemeente is momenteel bezig met het opstarten van de bestemmingsplanprocedure. We verwachten het bestemmingsplan eind 2019 vast te stellen. De grond zal naar verwachting in 2020 uitgegeven worden. De verwachte datum dat de schop in de grond gaat is +/- 2020.