In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

De Neerlanden II in Maarheeze

De Neerlanden II in Maarheeze

Aan de noordrand van Maarheeze, gunstig gelegen in de buurt van de A2 en het spoor, gaat de gemeente Cranendonck komende jaren een nieuwe wijk realiseren: De Neerlanden II. Op deze locatie komen circa 100 woningen. De afgelopen jaren is er op interactieve wijze gewerkt aan project samen met inwoners, verenigingen en organisaties. De gemeente zet in op een duurzame en kwalitatieve invulling van de wijk met een dorpse sfeer. ​

Ligging plangebied

De locatie ligt op een steenworp afstand van het centrum van Maarheeze. Binnen 20 minuten ben je aan de rand van Eindhoven, waar ook onder andere de High Tech Campus en ASML is gevestigd. Ook is de wijk gelegen aan het natuurgrenspark De Groote Heide. Met de fiets ben je zo op de prachtige heide en in de natuur! Daarnaast liggen Weert en Valkenswaard op een kwartier afstand. 

Het plangebied zelf is nu in gebruik als agrarische grond en maakt daarmee onderdeel uit van een relatief open landschap. Een aantal bospercelen en begeleidende beplanting langs de wegen geeft structuur aan de open ruimtes. Het totale plangebied is ongeveer 5 hectare groot.

Plankaart De Neerlanden IIMarktselectie

Het selecteren van de marktpartij verloopt via een aanbestedingsprocedure. Deze is op 10 november 2020 gepubliceerd op aanbestedingsplatform Negometrix. Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden indien zij voldoen aan de gestelde criteria. Hier weegt onder andere de inschrijfprijs, kwaliteit en duurzaamheid mee. Na het sluiten van een overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar kan de bouw van de woonwijk eind 2021 worden voorbereid.
Klik hier voor de aanbestedingsprocedure in Negometrix.

Voor deze aanbestedingsprocedure werkt de gemeente Cranendonck samen met BEECKK Ruimtemakers en Buro Hofsteden voor het stedenbouwkundig ontwerp. 

Vervolgproces

De gemeente Cranendonck verwacht in januari 2021, via een openbare aanbesteding, 5 geschikte partijen te selecteren, waarmee de tweede fase van de aanbestedingsprocedure wordt ingegaan. In de tweede fase worden de 5 geselecteerden partijen uitgenodigd om een plan en een inschrijfprijs in te dienen. De gemeente beoordeelt deze inschrijvingen op basis van vooraf vastgestelde criteria en wegingsfactoren.  De opdracht wordt gegund aan die partij die het beste scoort op de diverse onderwerpen. De winnende partij sluit een overeenkomst met de gemeente om de woonwijk Neerlanden II volgens de gemeentelijke kaders en ambities verder te ontwikkelen en te bouwen.

Woningaanbod/kavelverkoop

Er is nog geen planning of nadere informatie over de uitgifte van kavels beschikbaar. Na de aanbesteding zal dit duidelijk worden. Er komt een gevarieerd woonprogramma met koop- en huurwoningen om te voorzien in de woonbehoefte van Maarheeze. Rij- en hoekwoningen, tweekappers, vrijstaande woningen, semi-bungalows en bouwkavels. Actuele informatie hierover vindt u op deze pagina. Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe stappen in het project? Meldt u zich dan aan voor de mailinglijst Neerlanden II.

aanmelden mailinglijst

Bestemmingsplanprocedure

In 2018 is gestart met de voorbereidingen van het bestemmingsplan. In maart 2020 is het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Het ontwerp bestemmingsplan is terug te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op de plannaam De Neerlanden II of de code: NL.IMRO.1706.BPMHZ5023-ONT1. De verwachting is het bestemmingsplan december 2020 vast te stellen, waarna het plan 6 weken ter inzage wordt gelegd.

Blik vooruit

Naar verwachting vindt de vaststelling van het bestemmingsplan plaats in december 2020. De aanbestedingsprocedure is gestart. Deze is naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 afgerond. Verwacht wordt dat de realisatiefase kan beginnen vanaf 3e kwartaal 2021. Dan zal er ook meer informatie beschikbaar zijn over het woningaanbod voor mensen die interesse hebben om hier te wonen.

Nieuws

Documenten