Contact Milieu Informatie Centrum (MIC) 0800 - 0230344

Contact Milieu Informatie Centrum (MIC) 0800 - 0230344

Het Milieu Informatie Centrum (MIC) verzorgt voor de gemeente de praktische dienstverlening voor afval en afvalinzameling. 

U kunt hier terecht met alle klachten en vragen over de afvalinzameling: