Contact afvalinzameling (0800 – 22 100 10)

Contact afvalinzameling (0800 – 22 100 10)

Met ingang van 1 januari 2018 kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht met al uw vragen en opmerkingen over afvalinzameling bij een speciale informatie- en meldingslijn:

0800 – 22 100 10

U kunt ook online uw vraag stellen door een e-mail te sturen.

Omruilen containers
Voor het omwisselen van containers blijft het MIC aanspreekpunt: 0800 - 0230344

Vragen over afval
Wat mag er in mijn bak? Wanneer wordt mijn container opgehaald? De antwoorden op deze vragen vindt u op onze website en in de afvalkalender.