Buurtplatforms

Buurtplatforms

De gemeente Cranendonck bestaat uit zes kernen. Vijf van deze kernen hebben een buurtplatform. De platforms bestaan uit enthousiaste bewoners die zich inzetten voor het behoud van de leefbaarheid in de kernen. De zes buurtplatforms vormen samen 'buurtbeheer'.

Waarom is Buurtbeheer zo belangrijk? Als gemeente doen we graag de juiste dingen en doen we graag de juiste dingen goed. Alleen, hoe weten we wat de juiste dingen zijn? En wat is goed? De mensen voor wie we het allemaal doen, de burgers van Cranendonck, weten vaak zelf heel goed wat er moet gebeuren en hoe. De samenwerking met de buurtplatforms is een manier om vorm te geven aan burgerparticipatie en zo ons werk beter te doen. In 2008 is tussen de gemeente Cranendonck en de zes platforms een convenant afgesloten. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de convenantpartners met elkaar samenwerken.

Wilt u zich ook inzetten voor de leefbaarheid in uw kern en/of wilt u meer weten over de platforms? Via de onderstaande links vindt u meer informatie.