Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Buurtplatforms

Buurtplatforms

De gemeente Cranendonck bestaat uit zes kernen. Vijf van deze kernen hebben een buurtplatform. De platforms bestaan uit enthousiaste bewoners die zich inzetten voor het behoud van de leefbaarheid in de kernen. De zes buurtplatforms vormen samen 'buurtbeheer'.

Waarom is Buurtbeheer zo belangrijk? Als gemeente doen we graag de juiste dingen en doen we graag de juiste dingen goed. Alleen, hoe weten we wat de juiste dingen zijn? En wat is goed? De mensen voor wie we het allemaal doen, de burgers van Cranendonck, weten vaak zelf heel goed wat er moet gebeuren en hoe. De samenwerking met de buurtplatforms is een manier om vorm te geven aan burgerparticipatie en zo ons werk beter te doen. In 2008 is tussen de gemeente Cranendonck en de zes platforms een convenant afgesloten. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de convenantpartners met elkaar samenwerken.

Wilt u zich ook inzetten voor de leefbaarheid in uw kern en/of wilt u meer weten over de platforms? Via de onderstaande links vindt u meer informatie.