Terugblik tweede startbijeenkomst 6 juli: wederom veel belangstelling

Terugblik tweede startbijeenkomst 6 juli: wederom veel belangstelling

Dit item is verlopen op 13-04-2019.

Donderdagavond 6 juli vond de tweede startbijeenkomst van het project ‘Buitenkans! Een perspectief voor de toekomst.’ plaats, georganiseerd door de gemeente Cranendonck. Na de bijeenkomst een week eerder in Maarheeze vond deze startbijeenkomst nu plaats in De Schakel in Budel-Dorplein. Met wederom zo’n 80 bezoekers was ook deze tweede bijeenkomst zeer goed bezocht. Vertegenwoordigers van provincie, gemeente, Rabobank/Keyport, ZLTO en Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) gaven in een korte presentatie aan wat zij kunnen betekenen voor de ondernemers en bewoners in het buitengebied van Cranendonck in de ontwikkeling van hun bedrijf of locatie. Na het plenaire deel gingen de bezoekers in gesprek met de aanwezige deskundigen.

In de bijeenkomst werd ook gememoreerd aan de brandbrief die de gemeente Cranendonck aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft gestuurd in verband met.het voorgenomen besluit over de versnelling van de transitie veehouderij. Frits van der Wiel: “Wij hebben begrip voor de emoties die het voorgenomen besluit oproept bij onze agrariërs. Het besluit zal een grote druk leggen op veel agrarische bedrijfsvoeringen én sociaal-maatschappelijke situaties. Daarnaast voorzien wij een negatief effect op het door ons ingezette proces Buitenkans! waarbij wij in overleg met onze inwoners en ondernemers willen komen tot een nieuwe duurzame balans in het buitengebied.”

Zorgelijke cijfers

Zowel Ron Wetzer (provincie Noord-Brabant) als Hans de Kinderen (Rabobank) spraken hun zorgen uit over de toekomst van de agrarische sector en de noodzaak voor ondernemers om na te denken over de toekomst van hun bedrijven. Hans de Kinderen: “De komende 18 jaar is de verwachting dat het aantal agrarische bedrijven in de Keyport-regio daalt van 1.500 naar 500. Cranendonck is onderdeel van deze regio en de verwachting is dat hier in dezelfde periode 68 bedrijven gaan stoppen. Op dit moment heeft slechts 25% van de agrarische bedrijven binnen Keyport een gezond bedrijfsinkomen, terwijl 74% van de bedrijven gewoon op de oude voet door blijft gaan.” Zowel vanuit de provincie, Rabobank/Keyport als ZLTO zijn instrumenten beschikbaar om ondernemers te helpen in hun keuze voor de toekomst.

Vraagstuk VAB’s

Door het stoppen van veel bedrijven is er een groot vraagstuk hoe om te gaan met de vrijkomende agrarische gebouwen (VAB’s). Martijn van Gessel, projectleider Buitenkans! vanuit gemeente Cranendonck onderschreef deze opgave. “We willen met u in gesprek over passende invullingen van de vrijkomende agrarische bebouwing. Dit is een puzzel die we samen moeten leggen. We vragen u om uw wensen kenbaar te maken, zodat we de puzzel kloppend kunnen maken.”

Has van Helvoort, adviseur plattelandsontwikkeling bij ODZOB, was zeer duidelijk in zijn boodschap: “U heeft een buitenkans. Maar zorg dat u kiest voor iets waar u enthousiast van wordt en wat ook origineel is. Ik help u graag in uw zoektocht naar een buitenkans die welzijn en welvaart oplevert. Maar de bal ligt bij u!”

Vervolggesprekken

De bezoekers werden uitgenodigd om zich te melden voor een vervolggesprek met één van de aanwezige organisaties. Naar aanleiding van de twee startbijeenkomsten hebben zich inmiddels 30 personen gemeld voor zo’n vervolggesprek. Wilt u ook zo’n gesprek, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Marijke Vortman van de gemeente Cranendonck: m.vortman@cranendonck.nl of 0495-431271.