Terugblik startbijeenkomst 28 juni - Goed bezochte eerste startbijeenkomst Buitenkans!

Terugblik startbijeenkomst 28 juni - Goed bezochte eerste startbijeenkomst Buitenkans!

Dit item is verlopen op 13-04-2019.

Veel ondersteuning beschikbaar voor zoektocht naar buitenkansen

Woensdag 28 juni organiseerde de gemeente Cranendonck de eerste startbijeenkomst van het project ‘Buitenkans! Een perspectief voor de toekomst.’ in De Smeltkroes in Maarheeze. Met zo’n 80 bezoekers was de avond goed bezocht. Wethouder Frits van der Wiel opende de bijeenkomst. Hierna gaven sprekers van achtereenvolgens provincie, gemeente, Rabobank/Keyport, ZLTO en Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) in een korte presentatie aan wat zij kunnen betekenen voor de ondernemers en bewoners in het buitengebied van Cranendonck in de ontwikkeling van hun bedrijf of locatie. Na het plenaire deel maakten de bezoekers volop gebruik van de mogelijkheden om met de aanwezige deskundigen in gesprek te gaan. Op donderdag 6 juli vindt de tweede startbijeenkomst van Buitenkans! plaats in De Schakel in Budel-Dorplein (aanvang 20.00 uur).

“De tweede helft van 2017 staat in het teken van het ophalen van ideeën en wensen en het in gesprek gaan met elkaar”, aldus wethouder Van der Wiel. “Eind 2017 moet het ontwikkelperspectief voor het buitengebied klaar zijn, zodat het begin 2018 aangeboden kan worden aan de gemeenteraad. Hierna start het traject voor de ontwikkeling van een bestemmingsplan of omgevingsplan buitengebied.”

Vraagstuk VAB’s

Ron Wetzer van de provincie Noord-Brabant schetste het vraagstuk van de vrijkomende agrarische gebouwen (VAB’s). In de gemeente Cranendonck zijn in de periode 2000-2012 54 agrarische bedrijven gestopt. Voor de periode 2012-2030 is de prognose dat nog eens 68 bedrijven gaan stoppen. Dit betekent een grote opgave voor zowel agrariërs als gemeente. Martijn van Gessel, projectleider Buitenkans vanuit gemeente Cranendonck onderschreef deze opgave. “We willen met u in gesprek over passende invullingen van de vrijkomende agrarische bebouwing. Dit is een puzzel die we samen moeten leggen. We vragen u om uw wensen kenbaar te maken zodat er een op maat gesneden plan opgesteld kan worden”.

74% bedrijven past op winkel

Vanuit een HAS-onderzoek voor Keyport presenteerde Hans Corsten interessante cijfers over de agrarische sector in het gebied. Zo heeft slechts 16% van de bedrijven aangegeven te willen gaan uitbreiden of opvolging geregeld te hebben. Een zeer groot deel, 74% van de bedrijven, wil gewoon doorgaan zoals ze nu werken. “Deze bedrijven passen op hun winkel”, geeft Corsten aan. “Maar ook deze bedrijven zouden na moeten denken over hun toekomst.” Hiervoor heeft Keyport in samenwerking met de Rabobank de zogenaamde ondernemersrotonde ontwikkeld. Dit helpt ondernemers in het maken van keuzes voor hun bedrijf. De gemeente Cranendonck heeft extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor dit instrument, zodat alle ondernemers die dit willen gebruik kunnen maken hiervan.

Buitenkans voor u!

Ook vanuit ZLTO werd, in de persoon van Femke Klomp, het aanbod gedaan voor het voeren van keukentafelgesprekken en begeleiding van agrarische ondernemers in hun keuzes voor de toekomst. Has van Helvoort, adviseur plattelandsontwikkeling bij ODZOB, was zeer duidelijk in zijn boodschap: “U heeft een buitenkans. Maar zorg dat u kiest voor iets waar u enthousiast en vrolijk van wordt. Ik kan u helpen in uw zoektocht naar een buitenkans die welzijn en welvaart oplevert. Maar de bal ligt bij u!”

Vervolggesprekken

De bezoekers werden uitgenodigd om via de gemeente een vervolggesprek aan te vragen om de toekomstplannen nader te bespreken. 15 personen meldden zich al aan voor zo’n vervolggesprek. Wilt u ook zo’n gesprek, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Marijke Vortman van de gemeente Cranendonck: m.vortman@cranendonck.nl of 0495-431271.