Inloopbijeenkomst 24 april werpt licht op toekomstperspectief buitengebied

Inloopbijeenkomst 24 april werpt licht op toekomstperspectief buitengebied

Dit item is verlopen op 09-05-2019.

Wethouder Frits van der Wiel: ‘We horen graag wat mensen ervan vinden’

Op 24 april 2019 vindt in Zalencentrum De Smeltkroes in Maarheeze een Inloopbijeenkomst plaats over het Ontwikkelperspectief Buitengebied. Hier licht de gemeente Cranendonck toe welke richting ze op wil in het buitengebied. Aanwezigen kunnen vragen stellen en hun mening geven. De Inloopavond begint om 19.30 uur. Iedereen is welkom.

“We zijn een belangrijke fase verder in het project ‘Buitenkans! Een perspectief voor de toekomst’”, vertelt wethouder Frits van der Wiel. “Na twee jaar van gesprekken voeren met bewoners en ondernemers weten we welke wensen en ideeën er leven. Dat gaf ons waardevolle handreikingen bij het maken van de kenschets – het Ontwikkelperspectief – voor het buitengebied. Maar we zijn nog niet klaar. Want we horen graag wat mensen van het Ontwikkelperspectief vinden.” Daarom nodigt de gemeente mensen uit om vooral hun mening te geven tijdens de Inloopavond op 24 april. Alle meningen worden opgetekend en samen met het Ontwikkelperspectief aangeboden aan de gemeenteraad. Die buigt zich daar uiterlijk in juli over. “Iemands mening kan ertoe leiden dat we nog aanpassingen plegen.”

Over Buitenkans!

Het perspectief dat nu is opgesteld, is nodig om te komen tot een nieuw bestemmingsplan. Van der Wiel: “Het buitengebied maakt ingrijpende veranderingen door. Zo vragen de op grote schaal stoppende agrarische bedrijven om sturing, bijvoorbeeld als het gaat om de vraag hoe om te gaan met de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen.” Met ‘Buitenkans!’ besloot de gemeente daar bewoners en bedrijven in het buitengebied bij te betrekken. Twee jaar lang voerde ze met hen gesprekken om erachter te komen hoe zij over de toekomst van het buitengebied denken, welke ideeën of bezwaren ze hebben. Deze zijn in het Ontwikkelperspectief meegenomen.

Belangen en afwegingen zijn helder

“We zijn nu zo ver dat we weten op welke wijze we om willen en kunnen gaan met ruimtelijke vraagstukken in het buitengebied. Maar ook: welke belangen we daarbij moeten meewegen, welke afwegingen er moeten worden gemaakt bij nieuwe initiatieven.” Het Ontwikkelperspectief geeft géén concrete maatvoeringen, benadrukt de wethouder. “Ze stelt het eindbeeld van een initiatief centraal.”

Op naar het nieuwe bestemmingsplan

Naast het geven van richting vormt het Ontwikkelperspectief Buitengebied ook een belangrijke bouwsteen voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. “Daarmee starten we zodra het Ontwikkelperspectief is vastgesteld door de gemeenteraad. Dat is naar verwachting nog vóór de zomer 2019.”

De Inloopbijeenkomst over het Ontwikkelperspectief Buitengebied vindt plaats op:

  • 24 april 2019
  • van 19.30 uur tot circa 21.30 uur
  • in Zalencentrum de Smeltkroes, Kijkakkers 1 in Maarheeze

Aanmelden is net nodig. De Inloopavond is bedoeld voor bewoners en ondernemers uit het buitengebied én voor professionals zoals adviseurs, makelaars en architecten.

Meer informatie over Buitenkans! is te vinden op www.cranendonck.nl/buitenkans