Gemeente van start met gesprekken Buitenkans!

Gemeente van start met gesprekken Buitenkans!

Dit item is verlopen op 13-04-2019.

Cranendonck, 24 juli 2017 – Donderdag 20 juli vonden de eerste gesprekken plaats met ondernemers en bewoners van het buitengebied van Cranendonck in het kader van het project ‘Buitenkans! Een perspectief voor de toekomst.’ De gesprekken worden gevoerd door medewerkers van de gemeente en vinden plaats in de gemeenschapshuizen van Cranendonck. Ruim 30 personen hebben zich naar aanleiding van de startbijeenkomsten van Buitenkans! al aangemeld voor een gesprek.

Eind juni/begin juli organiseerde de gemeente Cranendonck twee startbijeenkomsten voor het project ‘Buitenkans! Een perspectief voor de toekomst.’ De gemeente wil de tweede helft van 2017 ideeën en wensen ophalen voor het buitengebied van Cranendonck. Dit als input voor het ontwikkelperspectief voor het buitengebied dat eind 2017 klaar moet zijn, zodat het begin 2018 aangeboden kan worden aan de gemeenteraad. Hierna start het traject voor de ontwikkeling van een bestemmingsplan of omgevingsplan buitengebied.

Aanmelden

De gemeente wil met zoveel mogelijk ondernemers en bewoners van het buitengebied in gesprek om tot een zo goed mogelijk toekomstperspectief voor het buitengebied te komen. Het bestemmings- of omgevingsplan krijgt een looptijd tot 2030. Het is dus voor elke grondeigenaar in het buitengebied van belang om verder vooruit te kijken en te bepalen wat de wensen en ideeën zijn voor de toekomst.

Alle ideeën zijn welkom, of ze nu gaan over agrarische bedrijvigheid, duurzaamheid, nieuwe energiebronnen, woon- of zorgvoorzieningen ‘in het groen’, recreatiemogelijkheden of andere economische activiteiten. Niet alle wensen kunnen worden ingewilligd, maar elke uitgesproken behoefte helpt de gemeente wél om een beeld te krijgen van wat er leeft en speelt.

Wilt u ook een gesprek, neem dan contact op met Marijke Vortman van de gemeente Cranendonck: m.briggeman@cranendonck.nl of 0495-431271. Meer informatie over Buitenkans! vindt u op de website www.cranendonck.nl/buitenkans.