Budel-Noord

Budel-Noord

Verkoop bouwkavel aan de Duitsestraat in Budel

Gemeente Cranendonck verkoopt één bouwkavel aan de Duitsestraat in het plan Budel Noord voor de bouw van een vrijstaande woning door middel van een lotingsprocedure. De afgelopen jaren zijn in deze straat al meerdere kavels verkocht. Doordat recent bomen zijn gekapt is het nu mogelijk geworden om deze kavel te bebouwen. De kavel heeft een grootte van circa 378 m² en wordt te koop aangeboden volgens de hieronder beschreven procedure.

Aanmelden

Iedereen kan zich één keer aanmelden voor deze kavel, waarbij geldt dat:
• gehuwden, geregistreerde partners en samenwonenden als één aanmelder worden beschouwd. De inschrijving bij de Basisregistratie Personen is beslissend;
• bij aanmelding moet een geldig paspoort of ander legitimatiebewijs worden overlegd.

Aanmeldtermijn

U kunt zich uiterlijk tot 18 oktober 2019 om 16.00 uur persoonlijk aanmelden aan de balie van notariskantoor op de Laak, ’t Inne 2 te 6021 DA Budel en gelijktijdig een volledig ingevuld aanmeldingsformulier inleveren. Aanmeldingsformulieren die na deze datum en/of op een andere wijze binnenkomen worden bij de loting niet meegenomen. Een aanmelder ontvangt van de notaris een kopie van het aanmeldformulier met daarop de datum van ontvangst, een paraaf en een stempel van het notariskantoor.

Loting

De kavel wordt via een openbare loting toegewezen. De loting vindt (onder voorbehoud) plaats op 23 oktober 2019 en start om 15.30 uur. De loting is in het gemeentehuis in Budel en wordt uitgevoerd door notaris mr. Th.H.J.M. op de Laak. Op volgorde van loting krijgt de 1 e gegadigde gedurende 1 week de gelegenheid een optie te nemen op de kavel. Wordt er niet getekend of gaat de uiteindelijke koop niet door, dan wordt de kavel aan de volgende gegadigde aangeboden.

Informatie

Voor nadere informatie met betrekking tot de inschrijving kunt u contact opnemen met notariskantoor op de Laak. Als u nadere informatie wilt over de kavel kunt u contact opnemen met:

1. mevrouw Janine van der Loo-Peters via telefoonnummer 0495-431243 of per e-mail j.vanderloo-peters@cranendonck.nl (aanwezig op maandag, woensdag en donderdag); of
2. de heer Jan van der Bent via telefoonnummer 0495-431209 of per e-mail j.vanderbent@cranendonck.nl (aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend)

Het aanmeldformulier, informatie over de te verkopen bouwkavel en de verkoopvoorwaarden en -bedingen vindt u hieronder. Leest u liever de informatie op papier? U kunt tijdens de openingstijden van notariskantoor op de Laak aldaar alle stukken inzien.

--------------------------------------------------------------------------

Eerder:  Bijeenkomst 2 juni 2019 

Op 2 juni 2019 vond er een bewonersbijeenkomst plaats over Budel Noord 1. Bekijk de presentatie die gegeven is.

--------------------------------------------------------------------------