Mogelijke verbreding A2

Mogelijke verbreding A2

Voor de gemeente Cranendonck staat het zoeken van een oplossing voor de verkeersproblematiek op en rondom de snelweg A2 hoog op de agenda. Samen met partners zoeken we naar een oplossing voor de lange en korte termijn. Op deze pagina leest u meer hierover.

Oplossing fileproblemen A2

De dagelijkse files en het bijbehorende sluipverkeer door de dorpen aan de A2 zorgt voor veel problemen. Gemeente Cranendonck ziet hier graag verbetering in en neemt daarom deel aan het Platform A2. Hierin wordt samen met de regiogemeenten actief ingezet op een verbreding van de A2. We zetten daarbij in op oplossingen als bijvoorbeeld smartlanes of een extra rijstrook. Het A2 platform is actief bezig om de problemen op de kaart te zetten, en te houden. Zo nemen we deel aan de mirt-studie, een landelijk onderzoek naar het probleem op de A2 waarbij gekeken is naar mogelijke oplossingen. Kijk voor meer informatie over de studie op: www.mirta2weerteindhoven.nl. Ook zijn we op maandag 11 december 2017 naar Den Haag geweest om een petitie aan te bieden aan de politiek. In januari 2018 is door de Tweede Kamer een motie aangenomen die de minister oproept om de mogelijkheid voor Smart Lanes te onderzoeken. 

Meer informatie over de A2 verkeersproblematiek

  • Persbericht: 'Smartlanes mogelijke oplossing fileprobleem A2'
  • Filmpje: 'Smartlanes mogelijke oplossing fileprobleem A2'
  • Persbericht: Petitie 'De A2 moet als economische slagader snel gedotterd worden.'